Välkommen till Mora vuxenutbildning i Mora, Orsa och Älvdalen.

Vi erbjuder utbildning utifrån dina behov och förutsättningar. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning.
Utifrån dina mål och förutsättningar hjälper våra studie- och yrkesvägledare dig med att upprätta en individuell studieplan.
Mora vuxenutbildning bedriver utbildning inom SFI, Grundläggande vux, Gymnasial vux och Särvux.

VÅRA UTBILDNINGAR

SFI

SFI betyder Svenska för invandrare. För att vara behörig till SFI måste du ha svenskt personnummer och vara folkbokförd i Mora, Orsa eller Älvdalens kommun. Målet med SFI är att du som deltagare så snabbt som möjligt ska komma vidare i arbete eller fortsatta studier.

Grundläggande Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå. Utbildningen är anpassad efter vuxnas behov och lärande. Du kan välja att läsa kurserna som närundervisning, distans eller flex som är en kombination av närundervisning och distans.

Gymnasial Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. För att kunna söka till gymnasial vuxenutbildning behöver du ha förkunskaper motsvarande grundskolan eller grundläggande nivå. Du kan välja olika fristående kurser eller utbildningspaket (se yrkesVux).

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning vänder sig till dig som vill ha en yrkesvuxutbildning på gymnasial nivå där minst 70 % av studierna sker ute på en arbetsplats. Vi erbjuder lärlingsutbildningar inom bageri och konditori samt styckning och chark.

Yrkesvuxutbildning

Yrkesvuxutbildning vänder sig till dig som vill ha en Yrkesutbildning på gymnasial nivå där minst 15 % av studierna sker ute på en arbetsplats. Vi erbjuder Yrkesvuxutbildningar inom Restaurang och livsmedel samt Vård och omsorg.

Särvux böcker

Särskild Vuxenutbildning

Särvux är en skolform för dig som tidigare gått i särskola eller i gymnasiesärskola eller fått ett begåvningshandikapp. Du ska ha fyllt 20 år för att vara behörig till särvux.

NYHETER

  • fortsätter till och med 28 februari 2021.   Elevinformation gällande fjärrundervisning 2021-01-20 Vi har idag beslutat att förlänga fjärrundervisningen för Vuxenutbildningen till och med 28 febru

  • Upprop digitalt måndag 18/1 För att komma till rätt rum på teams under uppropet så klickar du på länkarna nedan (Den blåa texten). Livesändningen är nu över. Nedan finns det en chans att se om upprope

  • Information angående gåvor från elev till personal Det förekommer att elever vill tacka personal på vuxenutbildningen för ett gott arbete. För att undvika missförstånd klargörs här vad som gäller, ned

  • i kollektivtrafiken