Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en skolform för dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
Du har tidigare gått i anpassad grundskola eller i anpassad gymnasieskola men saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassad grundskola/anpassad gymnasieskolan syftar till att ge.

För att göra en ansökan till komvux som anpassad utbildning eller för mer information kontakta studie- och yrkesvägledare, se uppgifter längre ner på sidan.

Kollage över särskild vuxenutbildning
Senast uppdaterad: 6 mars 2024