Språkintroduktion (IMS)

Programmet ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med fokus på det svenska språket. Studierna ska kunna leda till exempelvis andra introduktionsprogram, nationella gymnasieprogram, annan lämplig utbildning eller anställningsbarhet.

Eleven kartläggs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända och undervisningen anpassas efter sina behov, förutsättningar och mål.

På Språkintroduktion läser eleven främst grundskoleämnen. Det finns också möjlighet att studera vissa kurser på gymnasienivå. Även praktik kan förekomma.

Språkintroduktion är inte sökbar utan intresse anmäls till studie- och yrkesvägledaren, se uppgifter nedan.

De elever från grundskolan som är aktuella för språkintroduktion behöver inte göra en intresseanmälan, detta sker via skolorna.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år.

För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehålls-tillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Senast uppdaterad: 18 juli 2022