Ändrade rutiner

På grund av det nya coronaviruset, covid-19, gäller detta:

  • Kontakt med skolsköterska sker i första hand via telefon för att undvika fysiska kontakter.
  • Vid ärenden med hög prioritet eller skyndsamma ärenden konsulteras alltid skolläkare.
  • Bokade och planerade besök flyttas fram.

Håll dig uppdaterad! Läs hur coronaviruset påverkar skolans verksamhet >>

Skolsköterska

Anita Larsson Develius
E-post: anita.larsson.develius@mora.se
Telefon: 0250-267 09
Öppen mottagning:
Måndag, tisdag och torsdag klockan 10–11
Övriga tider bokar du via telefon, e-post eller sms.
Anna Sohlin Lindqvist
E-post: anna.sohlin@mora.se
Telefon: 0250-267 16, 072-543 15 70
Öppen mottagning:
Måndag, tisdag och torsdag klockan 10–11
Övriga tider bokar du via telefon, e-post eller sms.

Skolläkare och skolpsykologer

På Mora gymnasium finns också en skolläkare och två skolpsykologer. Hör av dig till någon av skolsköterskorna om du behöver komma i kontakt eller boka tid med läkare eller psykolog.

Anna Jurland Ståby
Skolläkare
Julia Kabo
Skolpsykolog
Erik Bud
Skolpsykolog

Skolpräst

Karolina Pernling
Telefon: 0250-260 00 (via Mora kommuns växel)