Vill du vara utomlands ett helt år?

Nyheten publicerad: 29 april, 2019

… eller bara resa iväg några veckor på sommar? Vill du upptäcka ett nytt land, en ny kultur och lära dig ett nytt språk?

Mötet är för dig som är 14-17 år. Dina föräldrar är också välkomna att följa med. Vi berättar om Rotarys Ungdomsutbyte (ettårsutbyte, sommarutbyte och läger) i en mängd olika länder och svarar på frågor. Informationsträffen är gratis.

Dag: Onsdagen den 15 maj 2019
Tid: Klockan 18:00-19:00
Plats: Köksmagasinets lokaler (det stora röda huset),

Rommehedslägret 9, Borlänge
Buss 1 hpl Kvistgårdsvägen eller buss 212 hpl Rommeholen

Se även information på www.rotarystudent.se och @rotarystudent!
Kontakt: margareta.troive.hallstrom@gmail.com