Viktig information

Nyheten publicerad: 9 mars, 2021
Elever med konstaterad Covid19.

Vid konstaterad Covid-19 hos elev ber vi vårdnadshavare/elev kontakta vår skolsköterska Anna Sohlin Lindqvist på 0250-26716  och informera att eleven har Covid-19. 

Skolsköterskan kommer att samla in följande information:

  • Datum för första symtom.
  • När eleven senast var i skolan.
  • Vilken klass eleven går i.
  • Är sjukanmälan gjord på vanligt sätt? Om inte, uppmanas vårdnadshavaren göra det.

Syftet med insamlingen av information är att förenkla eventuell smittspårning samt att underlaget kan komma att ligga till grund för eventuella beslut om extra åtgärder lokalt i samråd med regionens smittskyddsenhet.

Tack på förhand.