Vad gör en lektor?

Nyheten publicerad: 28 oktober, 2020

Martin Göthberg, lektor vid Mora Gymnasium

Vid vissa gymnasieskolor arbetar en lektor. Till uppgifterna hör utveckling av skolan på vetenskaplig grund. Det kan göras tillsammans med lärarna, genom forskning inom skolan, i elevers möte med forskare och på andra sätt. Den som har arbetat som lärare och som därtill tagit forskarexamen är behörig som lektor. Martin Göthberg är lektor vid Mora Gymnasium. Han är aktuell med en ny bok, Att undervisa i teater.

Vad är det för bok du har skrivit?

Det är en antologi, så vi är flera som har hjälpts åt. Forskare och lärarutbildare har skrivit om olika aspekter av teaterämnet. Jag bidrar med några kapitel som bygger på min forskning tillsammans med elever och lärare här på Mora gymnasium. Att undervisa i teater är en bok som riktar sig till lärare, lärarstudenter och ledare inom teater och övriga estetiska och praktiska ämnen. Men jag tror att andra som också är intresserade av utbildning och lärande kan få ut något av den.[1]

Brukar lektorer ute på skolorna skriva läroböcker?

Alla gör inte det, men det är vanligt att när man har forskat om något på djupet, som i en doktorsavhandling, och fortsätter jobba inom skolans värld så vill man dela med sig av resultaten i den här formen. Förhoppningsvis kan det bidra till att utveckla undervisningen ute i skolorna.

Vad gör du mer?

Jag undervisar gymnasielever, i år i kursen Kommunikation på Samhällsprogrammet. Som forskare i utbildningsvetenskap är det viktigt att möta elever i undervisning för att förstå vad som är relevant både för forskningen och för utvecklingsarbetet på en skola. Men det är också viktigt för en lektor att ha möjlighet att arbeta på högskolan. Därför har jag ett så kallat kombinerat uppdrag med undervisning både på gymnasiet och i lärarutbildningen på högskolan plus forskning. En kul sak är när jag träffar på före detta elever från Mora som läser till lärare.

För att få veta mer om kombinerat uppdrag vände vi oss till Mattias Gradén på Högskolan Dalarna. Han fungerar ofta som bollplank för lektorer ute i skolorna.

Vad är syftet med ett kombinerat uppdrag?

Ett kombinerat uppdrag syftar till att föra samman och berika tre olika världar: skolans, lärarutbildningens och den utbildningsvetenskapliga forskningens, För att så ska ske, och att personer med kombinerat uppdrag ska vilja och orka med sin uppgift, fordras en typ av stödsystem, ett koncept. Det är viktigt att chefer, beslutsfattare och kollegor runt en person med ett kombinerat uppdrag förstår att flera olika intressen samlas och möts i det kombinerade uppdraget, och att detta också är poängen.

Vilken nytta tänker du att Mora Gymnasium respektive Högskolan Dalarna kan ha av Martins kombinerade uppdrag.

Stor nytta! Främst tänker jag att här får Mora gymnasium en forskningsingång, både till andras forskning och till projekt som drivs på hemmaplan. Utifrån Högskolans perspektiv får man genom det kombinerade uppdraget kunskaper om skolans vardagsfrågor. Det ger lärarutbildningen och forskningen möjlighet att låta de behov och utmaningar som finns i skolans värld påverka utbildningen för kommande lärargenerationer.

Vi passar också på att fråga Martins chef, rektor Gunillahelen Olsson, om vilka poänger hon ser med att en forskarutbildad lärare arbetar som lektor på Mora Gymnasium.

”Jag ser stora poänger. Skolan ska arbeta på vetenskaplig grund och här har vi en forskarutbildad lärare som kan vara med och driva utvecklingsfrågor som får vila på vetenskaplig grund. Just i år har vi ett spännande projekt framför oss där lärare i praktiska estetiska ämnen kommer att få jobba med sin förmåga att bedöma elevernas praktiska arbete. Det tror vi kan gynna många elever!”

 

 

[1] I Bibliotekstjänst recension av Att undervisa i teater (BTJ-häftet nr 20, 2020) skriver Eva Pettersson: ”Boken är inspirerande och bred, med sin blandning av teori och praktik, exempel och presentationer av utvecklingen. Gedigna litteraturlistor finns för varje kapitel. Läsaren kastas rakt in i teatervärlden och får en genomgång som är både djup och begriplig; en akademisk syn på teaterpedagogik som ger grund för praktiskt arbete.” Enligt skalan: 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig, ges Att undervisa i teater helhetsbetyget 5.

Martin Göthberg med sin bok Att undervisa i teater.

22/10 sändes ett reportage om antologin Att undervisa i teater i Radio i programmet ”Förmiddag i P4 Dalarna”, ca kl 12.37. Länk:  https://sverigesradio.se/avsnitt/1587951  Dra fram till 3:04:45 så börjar det där.