Industritekniska programmet (IN)

Är du intresserad av teknik, utmaningar och problemlösningar men samtidigt vill arbeta praktiskt. Då kan inriktningen Produkt och maskinteknik på Industritekniska programmet vara något för dig

Bild

Om programmet

Industritekniska programmet är en gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst 50 procent av utbildningen på ett företag. Du har även möjlighet att ta truckkort genom skolan.

I årskurs 1 läser man de flesta kärnämnena samt de grundläggande kurserna inom industriteknik. Andra året är det några få kärnämnen och man läser mer fördjupat inom industriteknik, dessutom har du två dagar med praktik på ett företag i veckan.
Sista året läser man bara de industritekniska ämnena och har tre dagar med praktik på ett företag i veckan.

Utbildningen som är full av utmaningar i form av problemlösning, förbättringar och att tänka ut nya sätt att arbeta!​

Läs mer om att gå en lärlingsutbildning.


Inriktningen ger dig bland annat kunskaper om hantering av verktyg, maskiner, material och industrirobotar. Du får lära dig att använda manuella ​maskiner, som svarv- och fräsmaskiner, men också att programmera och köra större produktionsmaskiner, som CNC-maskiner och industrirobotar.​

Du kommer även att få lära dig att skapa ritningar och 3D-modeller i CAD​ och därefter tillverka produkterna eller skriva ut dem i en 3D-skrivare, allt på ett säkert och miljömedvetet sätt.​

Du får kunskaper i att hantera och bearbeta olika material. ​

På utbildningen lär du dig bland annat ​CAD/CAM-teknik där 3D-modeller överförs till datorstyrd produktion.​

Du kommer att få arbeta med produktutveckling där du kommer att konstruera, designa och tillverka en egen produkt.​

Några kurser på inriktningen produkt och maskinteknik:​
Datorstyrd produktion 1​
Robotteknik​
Produktutveckling 1

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att vara ute hälften av tiden på ett företag och praktisera ditt yrke, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).​

För att vara behörig till Industritekniska programmet krävs godkänt betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Efter gymnasiet

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet och efter skolan har du möjlighet att börja jobba direkt. Om du vill studera vidare är du behörig till yrkeshögskolan och genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt på programmet och vidareutbilda dig till ingenjör.​

Exempel på yrken efter utbildningen kan vara CNC-operatör, Maskinreparatör, Produktionstekniker, Verktygsmakare men kan också leda till arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.​​

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i alla yrkesprogram.

Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten.

Senast uppdaterad: 2 april 2024