Temavecka med kärlek på schemat

Nyheten publicerad: 14 oktober, 2019

Den 14–18 oktober pågår temaveckan ”Kärleken är fri” på Mora gymnasium. Barns rättigheter och rätten att få vara ihop med vem man vill och älska vem man vill, är i fokus.

Konceptet är framtaget av Rädda barnen. Syftet är att få unga att känna till sina rättigheter enligt barnkonventionen, som ju blir svensk lag från och med den 1 januari 2020.

Det är tredje året som Mora kommun genomför kampanjen på gymnasiet. Förutom olika verksamheter inom kommunen medverkar aktörer som Rädda barnen, Polisen, Brottsofferjouren och Svenska kyrkan med flera.

Föreläsning med Andreas Jonsson

Den välkände föreläsaren Andreas Jonsson kommer till gymnasiet torsdagen den 17 oktober:

  • Klockan 9.30–10.30 i aulan: årskurs 1, introduktionsprogrammet (årskurs 1) samt gymnasiesärskolan. Föreläsningen heter ”Vad händer när bollen inte är rund?”.
  • Klockan 10.45–11.45 i aulan: årskurs 2 och introduktionsprogrammet (årskurs 2 och 3). Föreläsningen heter ”Online attityd”.
  • Klockan 13.00–14.00 i aulan: årskurs 3, skidprogrammet (årskurs 4) samt språkintroduktionsprogrammet. Föreläsningen heter ”Love yourself”.

Klassrumsbesök med värderingsövningar

Elever som går i tvåan, på gymnasiesärskolan eller på språkintroduktionsprogrammet kommer även att få göra värderingsövningar i klassrummen. Övningarna handlar bland annat om hur unga kan agera vid övergrepp och ofredanden, och vad lagen säger. Tillsammans med myndigheter och frivilligorganisationer får elever och skolpersonal möjlighet att diskutera vad barns och ungas rättigheter verkligen betyder.

Utställningar med tipspromenad

Det kommer även att finnas bemannade utställningar med mer information på temat ”Kärleken är fri”, både i kafeterian i huvudbyggnaden och i Café Y i Y-huset. Elever kan gå tipspromenad och tävla om presentkort från Mora köpstad.

Föreläsaren Andreas Jonsson besöker Mora gymnasium.