Stort intresse för elevrådet

Nyheten publicerad: 4 november, 2019

Elevrådet på Mora gymnasium och Mora gymnasiesärskola har kommit igång! Intresset för att vara med är större än på flera år – totalt 72 elever sitter i elevrådet det här läsåret.

– Det är drivna och engagerade ungdomar som vill påverka och göra skillnad, säger Peter Dahlgren som är lärare och elevrådsstödjare.

Varje klass har utsett två elevrådsrepresentanter. I elevrådet sitter även ett 20-tal elevskyddsombud.

Inflytande ökar engagemanget

De senaste åren har det varit svårt att rekrytera elever till elevrådet och hålla igång arbetet. Att så många elever vill engagera sig nu tror Peter Dahlgren beror på att elevrådet har mer makt och större befogenheter än tidigare.

– Möjligheten att komma till tals och säga vad de tycker är större i och med att elevrådet sitter med i olika forum, som till exempel rektorernas utvecklingsgrupp.

Elevrådet har också ett större ekonomiskt ansvar, och ska se till att 25 000 kronor från rektorerna går till demokratiskt utvalda projekt som förbättrar arbetsmiljön för skolans elever.

Frågor med fokus

Elevrådet driver enbart frågor som är intressanta för många elever, och inte enskilda elevärenden. På listan över prioriterade frågor står bland annat:

  • att bjuda in politiker för samtal på gymnasiet
  • att delta som åhörare vid gymnasienämndens möten
  • att identifiera problematiska platser i den fysiska skolmiljön
  • att förbättra situationen i elevmatsalen (elevrådet ska träffa kommunens kostchef)
  • att öka antalet insamlingsställen för PET-flaskor och burkar på skolområdet.

Senare under höstterminen kommer elevrådet även att delta i kommunens trygghetsvandring genom centrala Mora, för att hjälpa till att kartlägga mörka och obehagliga platser.

– Det är inte bara i skolmiljön elevrådet kan göra skillnad, de kan också bidra till att förbättra samhället i stort. Elevrådet är det viktigaste vi har här på skolan, säger Peter Dahlgren.

Elevrådet med representanter från Mora gymnasium och Mora gymnasiesärskola.

I elevrådet sitter representanter från både Mora gymnasium och Mora gymnasiesärskola.

 

Styrelsen för elevrådet på Mora gymnasium och Mora gymnasiesärskola

Delar av elevrådets styrelse. Från vänster: ordförande Hedvig Karlsson, Denise Halvarsson, Vanja Stark, Malin Hinders, Lilja Andersson Lok och Elias Röstin.

Elevrådet har möte. På bilden syns ordförande Hedvig Karlsson och sekreterare Emma Öhrén.
Ordförande Hedvig Karlsson håller i elevrådets möte.