Stipendier att söka

Nyheten publicerad: 29 januari, 2020

HAMMARSTRÖMSKA FONDEN (studerande från Våmhus)

VINÄSUNGDOMENS HJÄLPFOND (studerande från Vinäs)

HELGE MUREGÅRDS UNGDOMSFOND (studerande från Noret)

Sista ansökningsdag för alla tre fonderna är 2020-02-17

ZORNS UNGDOMSFOND, BÄLTER SWEN ERSSONS STIPENDIEFOND (studerande från Mora)

ANDERS HJELMS MINNESFOND

Sista ansökningsdag för ovanstående två fonder är 2020-03-17

För ytterligare information och ansökningsblanketter – läs här!