Slutbetyg eller Gymnasieexamen = grundläggande behörighet

Nyheten publicerad: 18 mars, 2019

Sista dagen att utfärda Slutbetyg från kommunal Vuxenutbildning är den 1 juli 2020

Vi befinner oss i en brytpunkt mellan det gamla och det nya gymnasiet. Vilket innebär att sista dagen att utfärda Slutbetyg är den 1 juli 2020.

Från och med 2 juli 2020 kan endast en Gymnasieexamen utfärdas. Det innebär att en omvandling från gamla till nya kurser måste göras, vilket kan medföra att vissa kurser inte går att omvandla och du kan förlora poäng. Kurser betygsatta före 2001 kan inte omvandlas och kan därmed inte ingå i en gymnasieexamen.

Slutbetyg

För att utfärda ett slutbetyg krävs det att följande har uppfyllts. Ett slutbetyg ska omfatta totalt 2350 poäng. Slutbetyg som innehåller kurser betygsatta före 2001 ska innehålla minst 2301 poäng. Kurser som har lästs innan 2001 ska omvandlas, se motsvarandelista

https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/senaste-lydelse/2011:196

Obligatoriska kurser som måste ingå:

Svenska A, Svenska som andra språk A eller Svenska 1           100p

Svenska B, Svenska som andra språk B eller Svenska 2           100p

Matematik A eller Matematik 1a/b/c                                            100p

Engelska A eller Engelska 5                                                             100p

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b                           100p

Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1                                       50p

Religion A eller Religion 1                                                                 50p

Resterande poäng:                                                                      Kan väljas fritt

OBS: Du får inte räkna med kurserna: Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A/1, Specialidrott, Specialarbete eller Gymnasiearbete.

 

Gymnasieexamen från Kommunal Vuxenutbildning

För att utfärda ett examensbevis krävs det att följande har uppfyllts. Ett examensbevis ska omfatta totalt 2400 poäng och ha en tydlig inriktning mot ett Nationellt program, Yrkesexamen eller Högskoleförberedandeexamen, som kräver en noggrann studieplanering. Beroende på vilket program du väljer att ta ut examen inom gäller olika regler.

OBS: Du får inte räkna med kursen Idrott och hälsa 1.

Ta kontakt med Studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med din planering