Skolans UF-företag 2019

Nyheten publicerad: 4 februari, 2019

UF står för Ung Företagsamhet och tanken med UF-förtagandet är att under ett läsår driva ett företag i utbildningssyfte. Eleverna får genom denna utbildning träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. 

Kreativiteten är hög bland eleverna och i bifogad pdf presenteras Mora gymnasiums UF-företag och deras varor.

UF-företag 2019