Silver i Skol SM i Juridik!

Nyheten publicerad: 15 april, 2019

Finallaget från Mora gymnasium vann silver i Skol SM i juridik som avgjordes i fredags (12/4),

Rollerna var fördelade enligt fingerade namn enligt följande: advokater Emilia Hård och Lovis Stark, makarna Anna och Emma Zalander som köpare samt vittnet besiktningsman Edvin Karlsson från Trex Besiktning AB.

Övriga lag som tävlade i A-finalen var Östra Real-Stockholm, Tumbagymnasiet-Stockholm och Katedralskolan-Lund.

Finalen genomförs som ett rättegångsspel där vardera lag representerar en part i ett tvistemål. I år gällde målet köp av en bostadsrätt som senare visade sig ha flera fel. Domstolen består av professorer på Stockholms Universitet. Bedömningen görs utifrån fem områden:

1. Inlagornas kvalitet (stämningsansökan, bilagor, svaromål m m)
2. Agerandet under rättegången, närmast hur väl förberedda och säkra i sina roller deltagarna är
3. Utgången i sak, dvs. har man i domen vunnit mer eller mindre än vad som kunnat förväntas utifrån bakgrundshistorien
4. Demonstrerade juridiska kunskaper
5. Pläderingens kvalitet
Med vänlig hälsning

//Anneli Helgemo-Gustavsson/Legitimerad lärare i juridik och ekonomi/Förstelärare i didaktik

Eleverna från vänster: Edvin Karlsson, Emilia Jonasson, Anna Jacobsson, Emma Ållas och Lovis Andersson.