Satsa på en Cambridgeexamen

Nyheten publicerad: 6 november, 2019

Nu kan du som går i årskurs tre och läser Engelska 7 välja att läsa en förberedande engelskakurs som tränar dig inför Cambridgeexamen. Det ökar dina chanser att få bra betyg!

Cambridge Advanced English Exam på C-nivå är en förberedande engelskakurs inför själva examen. Kursen hjälper dig att utveckla dina språkkunskaper och förbättra din engelska samtidigt som du får bekanta dig med hur examen är uppbyggd.

Det här läsåret bygger den förberedande kursen på självstudier, och du får låna en lärobok vid vår första träff som är gemensam för alla deltagare.

Examen genomförs på Folkuniversitet under vårterminen. Vilken ort det blir meddelas senare.

Så söker du kursen

För att söka den förberedande engelskakursen, klicka på den här länken: Anmälan Cambridge Advanced English Exam

Sista anmälningsdag är den 16 november.

Max 30 elever kan delta. Om fler elever söker kursen kommer urvalsprocessen att baseras på betyg i Engelska 6 och därefter Engelska 5.

Krav för att få göra examen

För att skolan ska betala examen, resa och boende till den ort där examen genomförs ska du:

  • ha minst 80 procent närvaro på kursen Engelska 7
  • ligga i fas under Engelska 7 och fått minst betyget E på uppgifterna
  • ha läst och klarat både Engelska 5 och 6 med minst betyget E.

Vad är en Cambridgeexamen?

Cambridgeexamen är ett av de mest populära engelska språktesten. Det testar engelskakunskaperna hos dig som inte har engelska som modersmål. En Cambridgeexamen väger tungt hos både universitet och arbetsgivare, inte minst i England.

Cambridgeexamen är ett bevis på att du är bra på engelska. Det är accepterat och betrott av tusentals organisationen och institutioner över hela världen.