Samverkan skola-polis

Nyheten publicerad: 28 september, 2020

De senaste dagarna har vi uppmärksammats på att droger blir allt vanligare bland unga. Bland annat genom denna artikel i Mora tidning, 9 september 2020.

Mora gymnasium har ett gott samarbete med socialförvaltning och polis och strävar efter att arbeta förebyggande. Vid minsta misstanke om droganvändning eller försäljning kontaktar skolan socialförvaltningen och gör en orosanmälan.  

”Va, vad gör polisen här?” 

Polisen kommer i förebyggande syfte under det här läsåret att med ojämna mellanrum besöka skolan. Ibland kommer polisen även att ha med sig hundar. Så möter du en polis med hund så är det inte säkert att något hänt, det kan vara en patrull på besök bara!