Så kan elever påverka arbetsmiljön

Nyheten publicerad: 14 oktober, 2019

Elever har rätt till inflytande över sin arbetsmiljö i skolan. Som elevskyddsombud representerar du eleverna på Mora gymnasium och berättar vad ni tycker om arbetsmiljön till skolans ledning och personal.

Arbetsmiljölagen gäller inte bara personalen på skolan, den gäller också alla elever. Med arbetsmiljö menas både den fysiska och den psykosociala miljön. Den fysiska arbetsmiljön kan vara lokaler, ventilation, belysning och buller. Den psykosociala arbetsmiljön handlar till exempel om hur vi behandlar varandra.

Eleverna väljer sina elevskyddsombud

På Mora gymnasium väljs elevskyddsombuden vid klassråden på respektive program. Varje program har rätt till två elevskyddsombud.

Skolledningen ansvarar för att se till så att eleverna utser elevskyddsombud.

Din roll som elevskyddsombud

Elevskyddsombudet har en viktig roll på skolan. Det är till dig som klasskamrater och andra elever kan komma med problem som de vill att skolledningen ska diskutera. Din uppgift är att lyfta elevernas åsikter och krav på arbetsmiljön. Som elevskyddsombud ska du också:

  • vara med på skyddsronder
  • delta i planeringen av till exempel ombyggnader på skolan
  • vara med när Arbetsmiljöverket kommer på inspektion.

Du har rätt att ta ut ledig tid för att kunna utföra ditt uppdrag, och för att få den utbildning som krävs.

Utbildningen startar 21 oktober

Du som blir vald till elevskyddsombud kommer att gå en kortare utbildning med start den 21 oktober. Det handlar om totalt sex timmar uppdelat på tre utbildningstillfällen. Utbildningsmaterialet är framtaget av Arena Skolinformation i nära samarbete med fackförbund och Sveriges Elevkårer.

Ladda ner Arbetsmiljö – så funkar det på Arena Skolinformations hemsida

Frågor?

Om du har några funderingar eller vill veta mer om vad det innebär att vara elevskyddsombud, hör gärna av dig till intendent Margaretha Danielsson på margaretha.danielsson@mora.se eller 0250-269 19.

Kom ihåg att din insats som elevskyddsombud kommer att stå med i slutbetyget, en bra merit inför fortsatta studier eller arbetsliv.

Läs mer om rollen som elevskyddsombud på Arbetsmiljöverkets hemsida

Elever står och pratar i korridoren på Mora gymnasium.