Närvaro/Frånvaro

Nyheten publicerad: 18 september, 2020

Elever kommer från och med den 21 september kunna delta i undervisning och få närvaro trots sjukdom eller symtom så de måste vara hemma.   

Eleven måste själv vara aktiv genom att kontakta sina lärare vid sjukdom/symtom och meddela att hen avser delta i undervisningen. Eleven anses vara närvarande om eleven följer lärarens direktiv vilket kan vara att delta via Teams eller följa planering på itslearning och lämna in uppgifter. 

Eleven kan dock inte förvänta sig att få vara uppkopplad via Teams under pågående lektion.  

Till vårdnadshavare
Om ungdomen kan delta i undervisning ska frånvaro inte anmälas utan ungdomen ska kontakta lärare enligt ovan. Det är viktigt att elever följer undervisningen i så hög grad som möjligt eftersom kurserna pågår även under elevers frånvaro. De allra flesta kurser avslutas i juni och då sätts betyg. 

 

 

 

Region Dalarnas rekommendationer vid symptom, sjukdom och provtagning:

Positivt PCR (covid-19-test):
Stanna hemma tills du är allmänt förbättrad och feberfri sedan 2 dagar, stanna hemma i totalt minst en vecka.

Negativt PCR (covid-19-test):
Stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats.

Om prov ej tagits:
Samma som vid positivt prov: stanna hemma tills du är allmänt förbättrad och feberfri sedan 2 dagar, stanna hemma i totalt minst en vecka.

Mer information från Region Dalarna om Covid-19.

Mer information från Region Dalarna om PCR-prov.