Värdegrund

En god arbetsmiljö är en förutsättning för hög kvalitet på verksamheten och en positiv atmosfär bland elever och personal.

Det finns inte regler för alla situationer som kan tänkas uppstå men respekterar man skolans värdegrund är vissa beteenden ändå uteslutna. Elever och lärare har tillsammans kommit fram till följande värdegrund och trivselpolicy för Mora gymnasium:

Trygghet, Respekt, Engagemang och Kvalité (TREK) är grunden i vårt värdegrundsarbete

 • Vi är alla lika mycket värda
 • Vi utsätter inte varandra för mobbning, rasism eller kränkningar
 • Vi visar hänsyn mot varandra och uppskattar varandras olikheter
 • Vi har alla ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö
 • Vi samarbetar och hjälper varandra

ORDNINGSREGLER

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men om du har börjat studera på gymnasiet måste du vara närvarande på lektionerna och aktivt följa undervisningen. Sen ankomst till en lektion betraktas också som frånvaro.

 • Du som elev ansvarar för att vara i tid, på rätt plats och ha med dig rätt utrustning.
 • Datorn/iPaden är ett arbetsverktyg som ska vara med på alla lektioner och som under lektionstid endast får användas i undervisningssyfte.
 • Var rädd om skolans utrustning och lokaler samt hjälp till att hålla skolan fri från nedskräpning och klotter.
 • Fusk och plagiat accepteras inte och vid upptäckt leder det till påföljder.
 • Skolan är inte en allmän plats och det gör att vi förbehåller oss rätten att bestämma när besökare är välkomna och under vilka former.
 • Utgångspunkten är att inga mobiltelefoner används i klassrummet. Undervisande lärare beslutar om mobiltelefon får användas under lektionstid. Skolans personal har rätt att tillfälligt omhänderta mobiltelefoner, och annan personlig elektronisk utrustning, som störande används i klassrummet.
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022