Skolpräst

Jag kan hjälpa till och finnas med som stöd när det till exempel gäller existentiella frågor, kris och sorg.

Jag har funnits med i en del värdegrundsarbete, i projektet "Kärleken är fri" tillsammans med Rädda barnen och även olika religionsdagar.

Senast uppdaterad: 3 februari 2021