Grattis Elin och Rebecca!

Nyheten publicerad: 10 maj, 2019

Elin Eriksson NA16b och Rebecca Eriksson Brodin SA16 har blivit nominerade till Raoul Wallenbergpriset för sitt engagemang och civilkurage. Bland 200 inkomna förslag så har de gått vidare till nästa steg. Stort grattis och tack för att NI gör skillnad genom att NI arbetat i Emerich Roths anda.

Om priset:

På Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet, den 27 augusti delar Raoul Wallenberg Academy ut Raoul Wallenbergpriset. Priset går till en person som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde. Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.Pristagaren kommer att vid sidan av prissumman på 100 000kr få en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg utanför FN i New York och UD i Stockholm.

//Anna Estéen och Lotta Smedborn, lärare på Mora gymnasium