Niornas val till gymnasiet

Nyheten publicerad: 30 mars, 2020

Eleverna i årskurs nio har gjort sitt val till gymnasiet, och 356 elever valde ett program på Mora gymnasium som förstaval. Teknikprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet är två av de populäraste programmen i år.

I mitten av april får niorna det preliminära antagningsbeskedet till gymnasiet. Siffrorna visar att 356 elever har sökt ett program på Mora gymnasium, som erbjuder totalt 379 platser.

– Söktrycket ser bra ut och vi fortsätter att ligga på samma stabila nivå som tidigare även om siffrorna är preliminära, säger gymnasiechef Lena Rowa.

Program med nollintag

Två program har däremot inte haft tillräckligt många sökande och därför har gymnasienämnden beslutat om ett nollintag läsåret 2020/2021. Det innebär att programmen inte tar in nya elever i höst. Programmen är:

  • IB Diploma Programme
  • Gymnasieingenjörsutbildning T4

– Vi har helt enkelt för få sökande och måste tillfälligt pausa intaget till de här två programmen. Förhoppningsvis är söktrycket högre inför höstterminen 2021 så att programmen kan starta igen, säger Lena Rowa.

Nollintaget till årskurs ett kommer inte att påverka eleverna i årskurs två och tre.

Omvalsperiod 20 april–8 maj

Går du i nian och har sökt något av programmen med nollintag? Kontakta din studie- och yrkesvägledare, SYV, som kan hjälpa dig att se över alternativen. Alla niondeklassare har möjlighet att ändra sina gymnasieval under omvalsperioden som är mellan den 20 april och 8 maj.

Du får det slutgiltiga antagningsbeskedet i början av juli.

Uppdaterad: 6 april 2020

Gående person i jeans kommer fram till pilar som pekar i olika riktningar.
Niorna har gjort sitt första val till gymnasiet och i mitten av april kommer det preliminära antagningsbeskedet.