När och fjärran…

Nyheten publicerad: 30 mars, 2021

Information till elever gällande undervisning på Mora gymnasium,
uppdaterad 2021-04-12

Nytt beslut 2021-04-12 ang När- och fjärrundervisning.

Utifrån rådande smittläge i samhället har vi fått rekommendation från smittskydd att minska antalet kontaktytor i skolan. Vi har därför tagit beslutet, i samråd med huvudskyddsombud, elevråd och smittskydd Dalarna, enligt nedan:

Vecka 15 och vecka 16:
Fjärrundervisning för samtliga program. 
Undantag för gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen samt de elever som av särskilda skäl behöver vara på plats i skolan, de har närundervisning i skolan. 

För de elever som önskar matlåda anmäler det senast onsdag-torsdag veckan innan på telefonnummer 0250-267 40 kl. 8-10. Anmäl då för hela veckan. Hämtning måndag kl. 10-12.

Vecka 17:
Besked angående vecka 17 kommer i början på vecka 16.

Vid frågor och funderingar kontaktar du din rektor.

 

 Tänk på att:

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Stanna hemma om någon i familjen testar positivt för covid-19
 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna

Vid sjukdom och symptom hos eleverna:

 • Är eleven sjuk stannar eleven hemma och sjukanmäler sig som vanligt.
 • Är eleven hemma med mildare symptom följs undervisningen via lektionsplaneringen som ligger på It’s learning/Teams genom eget arbete. (Läraren kommer inte att koppla upp elever som är hemma).

Undantag från blandad när- och fjärrundervisning:

 • Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen har endast närundervisning.
 • De elever som har behov av att vara på plats. Det kan vara problem med uppkoppling, studiemiljö, att få uppgifter gjorda, närvaro mm. Behöver du som elev sitta på plats så kontaktar du din handledare.
 • APL fortgår som planerat.

Matlådor

Matlådor kommer kunna beställas så länge vi har delvis fjärrundervisning. Från och med vecka 5 hämtas matlådan/matlådorna för kommande veckas fjärrundervisning på måndagar och beställs senast onsdag-torsdag veckan innan.

Beställning av lunchlåda/lunchlådor onsdag-torsdag mellan kl. 08:00-10.00 på telefonnummer 0250–267 40.

Avhämtning av beställd lunchlåda/lunchlådor i gymnasiets matsal måndagar mellan kl. 10:00-12.00. Uppge namn vid hämtning.

Detta gör vi på Mora gymnasium:

 • Ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum genom att i största möjligaste mån flytta isär bänkar.
 • Alla klassrum är öppna så att eleverna inte behöver uppehålla sig i korridorerna.
 • Elever uppmanas att ta närmaste ingång/utgång.
 • Avståndsmarkeringar är uppsatta i matsalar och i kafeterior.
 • Två matsalar är öppna och eleverna är styrda enligt sitt schema i vilken matsal de ska äta.
 • Vi undviker stora samlingar i till exempel aulan.
 • Vi uppmanar elever och lärare att vistas utomhus.
 • Möjligheter till handtvätt med tvål och vatten finns.
 • Handsprit finns vid våra entréer.
 • Handsprit finns i matsalen.
 • Ventilationstiden är förlängd så den är igång en längre period före och efter arbetstid.
 • Utökad städning.
 • Vi informerar elever och personal om att det är en armlängds avstånd som rekommenderas.
 • Informationsaffischer från Folkhälsomyndigheterna sitter på lämpliga ställen i skolans lokaler.
 • Kuratorer finns tillgängliga vid oro, ta kontakt via mail/Teams.