FÖR MER INFORMATION

KONTAKTPERSONER

Maria Hed Hallström
Studie- och yrkesvägledare Mora gymnasium
Tel: 0250-269 62
maria.hed@mora.se

Anders Skogs
Utbildningsledare Mora gymnasium
Tel: 0250-267 36
anders.skogs@mora.se

Peo Sjöberg
Projektledare Industriellt Utvecklingscenter i Dalarna AB
Tel: 070-559 18 18
peo.sjoberg@iucdalarna.se

Henk Noback
VD Morakniv AB
Tel: 0250-595 000
henk.noback@morakniv.se

Besöks- och postadress

Besöksadress
Teknikprogrammet Mora gymnasium
Kristinebergsgatan 8-10
792 32 Mora

Postadress
Mora yrkeshögskola
792 80 Mora