Validering

“Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Dala Valideringscentrum/DVC är en regional stödstruktur som skall skapa ökade förutsättningar för en effektiv och välfungerande validering av reell kompetens i Dalarna.

Vi vänder oss både till dig som vill få din kunskap validerad och till dig som kommer i kontakt med validering genom ditt arbete.