Studieformer

Närundervisning

Närundervisning innebär att du har lektioner ca: två gånger i veckan. Kurser om 100 poäng läser du under 20 veckor.  Du köper litteraturen själv och som stöd i undervisningen får du inloggning till webbplattformen ItsLearning.

Flex

Flex innebär att du tillsammans med undervisande lärare vid kursstart kommer överens om ett flexupplägg.  Vissa betygsgrundande moment kräver att man deltar på plats för att kunna bedömas. Betygsgrundande moment kan vara vissa muntliga uppgifter i språk, laborationer i ämnen som naturkunskap, och fysik. I de kurser där nationella prov förekommer krävs alltid närvaro under provets alla delar.

Räkna med ungefär fem obligatoriska träffar på en flexkurs: Kursstart/upprop, muntliga examinationer, Nationella prov. I ämnen som naturkunskap och fysik tillkommer även laborationstillfällen.

Jensen Education

Vissa kurser köper vi av utbildningsföretaget Jensen Education. Dessa kurser går som distans. Blir du antagen till en sådan kurs kallas du till ett obligatoriskt upprop någon vecka innan kursstart för att få inloggningsuppgifter till kursen.  I de kurser som innehåller NP och laborationer krävs fysisk närvaro vid dessa tillfällen.

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se