Skrivas ut från kurser

Du kan skrivas ut från kurser du studerar på av olika anledningar enligt nedan.

Inaktivitet

Om du är inaktiv, alltså inte deltar i undervisningen, under en period av tre veckor så kommer du att skrivas ut från kursen (Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 7 kap. 1§).

Bristande progression

Om lärare och rektor bedömer att du saknar förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör tillfredställande framsteg så kan du skrivas ut från kursen (Skollagen 20 kap. 9§).

Om du blir sjuk

Det finns speciella regler och skydd för dig om du blir sjuk under studietiden eller måste vara hemma för att vårda barn eller närstående. Det är viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan och CSN om du har studiemedel. https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras.html Det är också viktigt att du kontaktar skolan och berättar vad som hänt.