SCHEMAN

Våren 2019

Schema Vård och Omsorg

Schema SFI

Schema Mora vuxenutbildning
Välj: Mora gymnasium och klass där du ska läsa:
grVUXM (grundläggande kurser Mora)
grVUXO (grundläggande kurser Orsa)
grVUXÄ (grundläggande kurser Älvdalen)
gyVUXM (gymnasiekurser Mora)

 

Hösten 2018

Schema Vård och omsorg