Prövningar

Vi tar för tillfället inte emot några prövningsanmälningar. På grund av Corona läget.

 

Prövningstider

Vi tar för tillfället inte emot några nya prövningsanmälningar.

Information prövningar

”Med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.” (20 kap. 40 § skollagen)

En prövning innebär att du på egen hand, utan studiehandledning, visar dina kunskaper utifrån gällande kunskapskrav och får betyg på detta. Om du behöver studiehandledning rekommenderas att du istället söker kursen och deltar i undervisningen.

Det finns möjlighet att göra prövning i samtliga kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning. En prövning kan innehålla flera olika delar beroende på kursmål och ämne, t.ex. inlämningsuppgifter, skriftliga prov, muntliga prov, NP och laborationer. I de flesta fall innebär alltså inte prövningen ett enda prov, så räkna med att det kan ta tid. Ofta vill den prövande läraren träffa dig för information och frågor innan prövningen sätts igång. Läs prövningsanvisningarna nedan för mer detaljerad information.

Du anmäler dig genom att fylla i prövningsanmälan som du laddar ner här Prövningsanmälan Mora vuxenutbildning. Du blir sedan kontaktad, ofta via mejl, av den lärare som ska göra prövningen. Det kostar 500:- (administrativ avgift) att göra en prövning . Om du tidigare läst kursen och fått ett F eller om du genomgår en prövning efter validering är det kostnadsfritt.

Observera att prövningsavgiften ska vara betald för att du ska kunna genomföra prövningen. Vid examinationstillfället så måste kvitto på betalning uppvisas. Inbetalningsuppgifterna finns på blanketten för prövningsanmälan.

 

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 1

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 2

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk 3

Prövningsanvisning Svenska 1

Prövningsanvisning Svenska 2

Prövningsanvisning Svenska 3

Prövningsanvisning Matematik

Prövningsanvisning Engelska 5

Prövningsanvisning Engelska 6

Prövningsanvisning Historia 1a

Prövningsanvisning Historia 1a2

Prövningsanvisning Historia 1b

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1b

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a1

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a2

Prövningsanvisning Religion 1

Prövningsanvisning Vård och omsorg vid demenssjukdom

Prövningsanvisning Fysik 1a

Prövningsanvisning Fysik 2

Prövningsanvisning Grundläggande Svenska som andraspråk

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se

Studie- och yrkesvägledare:

Maria Hed Hallström
Telefon: 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se

Studie- och yrkesvägledare:

Frida Clewemar Simons
Telefon: 0250-267 47
E-post: frida.clewemarsimons@mora.se