Prövningar

På grund av Covid-19 har vi endast prövningar öppna för elever som är folkbokförda i Mora, Orsa och Älvdalen.

 

Prövningstider

Period Sista datum för anmälan till prövning Prövningen genomförs Vidare Studier
Period 1 25 Augusti September-Oktober För att komplettera ansökan till högskola till vårtermin
Period 2 25 Oktober November-December För att komplettera inför vidare studier på komvux
Period 3 25 Januari Februari-Mars För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin
Period 4 25 Mars April-Maj För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin

Information prövningar

”Med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.” (20 kap. 40 § skollagen)

En prövning innebär att du på egen hand, utan studiehandledning, visar dina kunskaper utifrån gällande kunskapskrav i hela kursen och får betyg i denna. Det går inte att göra en prövning i enstaka delar av en kurs. Om du behöver studiehandledning rekommenderas att du istället söker kursen och deltar i undervisningen.

Du kan göra en prövning i en kurs för att höja ditt betyg eller för att få betyg i en kurs som du inte redan har betyg i.

Det finns möjlighet att göra prövning i samtliga kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning. En prövning kan innehålla flera olika delar beroende på kursmål och ämne, t.ex. inlämningsuppgifter, skriftliga prov, muntliga prov, nationella prov och laborationer. I de flesta fall innebär alltså inte prövningen ett enstaka prov utan flera stycken, så räkna med att det kan ta tid. Ofta vill den prövande läraren träffa dig för information och frågor innan prövningen sätts igång. Läs prövningsanvisningarna nedan för mer detaljerad information

Du anmäler dig genom att fylla i prövningsanmälan som du laddar ner här: Prövningsanmälan Mora vuxenutbildning. Prövningsanmälan skickar du till: Mora vuxenutbildning, Expedition, 792 80 Mora. Efter detta blir du kontaktad av en studie- och yrkesvägledare för vägledningssamtal där förutsättningar för en prövning diskuteras. Du får göra en prövning per prövningsperiod.

Det kostar 500:- per kurs att göra en prövning och inbetalningsuppgifterna finns på blanketten för prövningsanmälan. Inbetald avgift återbetalas inte, detta gäller även om du inte påbörjar/genomför hela eller delar av prövningen.

När prövningsavgiften är betald, visar du upp ditt kvitto/utdrag på inbetalning (t.ex. via mejl) till Bitte Ramstedt (administratör) och sedan kontaktas du av prövande lärare (oftast via mejl).

Vid F-betyg på en kurs har en elev, som är inskriven vid Mora vuxenutbildning, rätt till en kostnadsfri prövning inom ett år.

Observera att prövningsavgiften ska vara betald för att du ska kunna genomföra prövningen. Vid examinationstillfället måste kvitto på betalning uppvisas. Inbetalningsuppgifterna finns på blanketten för prövningsanmälan.

 

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 1

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 2

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk 3

Prövningsanvisning svenska 1

Prövningsanvisning svenska 2

Prövningsanvisning Svenska 3

Prövningsanvisning Matematik

Prövningsanvisning Engelska 5

Prövningsanvisning Engelska 6

Prövningsanvisning Historia 1a

Prövningsanvisning Historia 1a2

Prövningsanvisning Historia 1b

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1b

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a1

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a2

Prövningsanvisning Religion 1

Prövningsanvisning Religion 2

Prövningsanvisning Vård och omsorg vid demenssjukdom

Prövningsanvisning Fysik 1a

Prövningsanvisning Fysik 2

Prövningsanvisning Grundläggande Svenska som andraspråk

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se

Studie- och yrkesvägledare:

Maria Hed Hallström
Telefon: 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se

Studie- och yrkesvägledare:

Jenny Bagge Anlind
Telefon: 0250-267 47
E-post: jenny.bagge-anlind@mora.se