LÄRARE

Gymnasial vuxenutbildning

HISTORIA, RELIGION & SAMHÄLLSKUNSKAP: Thomas Danielsson
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: thomas.danielsson@mora.se

 

MATEMATIK: Johan Rokka (Pappaledig VT 2019)
TEL: 0250-269 67
E-MAIL:johan.rokka@mora.se

 

MATEMATIK: Kejll Westerdahl
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: kjell.westerdahl@mora.se

 

MATEMATIK & FYSIK: Lars Barke
TEL: 0250-269 14
E-MAIL:lars.barke@mora.se

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK & ENGELSKA:
Åsa Finn Rombo
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: asa.finn@mora.se

 

SVENSKA & SVENSKA SOM ANDRASPRÅK:
Sara Dahlgren Blomberg
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: sara.blomberg@mora.se

 

ENGELSKA:
Elisabeth Tornell
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: elisabeth.tornell@mora.se

 

Grundläggande vuxenutbildning

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – MORA
LÄRARE:
Elisabeth Rost
TEL: 0250-269 14, 076-13 90 403
E-MAIL:elisabeth.rost@mora.se

 

MATEMATIK – MORA OCH ORSA: Kjell Westerdahl
TEL: 0250-269 46
E-MAIL: kjell.westerdahl@mora.se

 

MATEMATIK – MORA OCH ORSA
LÄRARE:
 Johan Rokka (Pappaledig VT2019)
TEL: 070-37 59 348
E-MAIL:johan.rokka@mora.se

 

VÅRD OCH OMSORG – MORA
LÄRARE: Elenor Engberg
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: elenor.engberg@mora.se

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – ORSA
Lärare:
Lisa Nilsson
TEL: 072-22 81 557
E-MAIL:elisabeth.nilsson@mora.se

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – ORSA
Lärare:
 Elisabet Setterlund Alvarsson
TEL: 072-2281557
E-MAIL: elisabet.setterlund-alvarsson@mora.se

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, MATEMATIK, ENGELSKA – ÄLVDALEN
LÄRARE: Karin Darke
TEL: 
E-MAIL: karin.darke@mora.se

 

ENGELSKA – MORA OCH ORSA
Lärare:
 Ida Flink
TEL: 076-24 54 488
E-MAIL: ida.flink@mora.se

Yrkesvuxenutbildning

VO – Vård och omsorg

LÄRARE: Pia Brander
TEL: 0250-269 48
E-MAIL: pia.brander@mora.se

 

LÄRARE: Elenor Engberg
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: elenor.engberg@mora.se

 

LÄRARE: Karin Forsgran
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: karin.forsgran@mora.se

 

LÄRARE: Maria Kåks
TEL: 0250-269 14
E-MAIL: maria.kaks@mora.se

 

LÄRARE: Linda Sinders
TEL: 072-249 6613
E-MAIL: linda.sinders@mora.se

 

RL – Restaurang och livsmedel

LÄRARE: Monica Widell
TEL: 0250-269 28
E-MAIL: monica.widell@mora.se

 

Särvux

 

LÄRARE: Åsa Lindblom
TEL: 0250-269 46
E-MAIL: asa.lindblom@mora.se

 

LÄRARE: Ewa Hjelm
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: ewa.hjelm@mora.se

SFI – Svenska för invandrare

SFI MORA: Per Svälas
TEL: 0250-267 43
E-MAIL:per.svalas@mora.se

 

SFI MORA: Anna Danielsson
TEL: 0250-267 43
E-MAIL: anna.danielsson@mora.se

 

SFI MORA: Ibrahim Berhane Hajjay
TEL: 0250-267 43
E-MAIL: ibrahim.hajjay@orsa.se

 

SFI MORA: Ingrid Mellander Lok
TEL: 0250-267 43
E-MAIL: ingrid.mellanderlok@mora.se

 

SFI MORA: Peter Johansson
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: peter.johansson@mora.se

 

SFI ORSA: Sanna Aaro
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: sanna.aaro@orsa.se

 

SFI ORSA: Ann-Sofie Fast
TEL: 070-38824 10
E-MAIL: ann-sofie.fast@mora.se

 

SFI ORSA: Elisabet Setterlund Alvarsson
TEL: 072-2281557
E-MAIL: elisabet.setterlund-alvarsson@mora.se

 

SFI ORSA: Frida Aaro
TEL: 070-3553840
E-MAIL: frida.aaro@mora.se

 

SFI MORA: Maria Gezelius
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: maria.gezelius@mora.se

 

SFI SÄRNA: Helene Johansson
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: helene.johansson@mora.se

 

SFI ÄLVDALEN: Maria Larsson
TEL: 0250-269 45
E-MAIL: maria.larsson4@mora.se

 

SFI ÄLVDALEN: Lina Wikström
TEL: 0250-269 45
E-MAIL: lina.wikstrom@mora.se

 

SFI ÄLVDALEN: Media Mahmoud
TEL: 0250-269 45
E-MAIL: media.mahmoud@alvdalen.se

 

SFI MORA: Ewa Hjelm
TEL: 0250-269 66
E-MAIL: ewa.hjelm@mora.se

ADMINISTRATIONSPERSONAL

REKTOR: Åsa Lyhed
TEL: 0250-267 08
E-MAIL: asa.lyhed@mora.se

BITRÄDANDE REKTOR: Karl-Erik Göthe
TEL: 0250-269 71
E-MAIL: karl-erik.gothe@mora.se

 

SKOLADMINISTRATÖR: Bitte Ramstedt
TEL: 0250-267 30
E-MAIL: bitte.ramstedt@mora.se

SAMORDNARE SFI/GRUNDLÄGGANDEVUX:
Anna-Karin Sollgard
TELEFON: 0250-267 47
E-MAIL: Anna-karin.sollgard@mora.se

 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE GYMNASIALVUX:
Stefan Andersson Lok
TEL: 0250-269 24
E-MAIL: Stefan.andersson-lok@mora.se

DISTANSSAMORDNARE: Christoffer Gyllenkall
TEL: 0250-269 65
EMAIL: christoffer.gyllenkall@mora.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE YH/Yrkesvux/lärling: Maria Hed Hallström
TEL: 0250-269 62
EMAIL: maria.hed@mora.se