Likabehandlingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019

Klagomål och synpunkter

Du kan lämna klagomål och synpunkter via: Länk