Särskild vuxenutbildning (Särvux)

Särvux är en skolform för dig som tidigare gått i särskola eller i gymnasiesärskola eller fått ett begåvningshandikapp. Du ska ha fyllt 20 år för att vara behörig till särvux.

Kurser grundläggande nivå

Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Kemi, Matematik, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andra språk, Teknik.

Kurser träningsskolenivå

Individ och samhälle, Natur- och miljö, Språk och kommunikation.

Mer information och ansökan

Särvux broschyr

Särvux ansökan

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Mora/Orsa
Lärare Åsa Lindblom
0250-269 46, 269 17
asa.lindblom@utb.mora.se

Biträdande Rektor
Karl-Erik Göthe
0250-269 71
karl-erik.gothe@mora.se