Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på arbetsplats vid olika arbetsplatser inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan och självstudier.

Lärlingsutbildningen inom Mora vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta 20-80 veckor.

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

 

Vård och omsorg

 
För dig som planerar att söka till hösten 2019 rekommenderar vi att du innan kursstart läser gymnasiekurserna svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng och samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Dessa kurser krävs, förutom yrkeskurserna i vård och omsorg, för att du ska få ett diplom från Vård och omsorgscollege.

Lärlingsutbildning inom Vård- och omsorg omfattar 1 500 gymnasiepoäng

under 4 terminer.

Termin 1 och 2 läses kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1. Termin 3 innehåller kursen Vård- och omsorgsarbete 2 samt ytterligare 300 gymnasiepoäng valbara kurser. Dessa kurser väljs i slutet av termin 2.

Termin 4 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 3.

 

Bageri och konditori

Lärlingsutbildning inom Bageri- och konditori omfattar 2 terminer.

Termin 1 läses kurserna Livsmedels- och näringskunskap 1, Bageri 1, Hygien

samt Konditori 1.

Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

 

Styckning och charkuteri

Lärlingsutbildning inom Styckning och charkuteri omfattar 2 terminer.

Termin 1 läses kurserna Livsmedels- och näringskunskap 1, Hygien, Charkuteri 1 och Styckning 1. Termin 2 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 1.

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:

Maria Hed Hallström
Telefon: 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se