Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på arbetsplats vid olika arbetsplatser inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan och självstudier.

Lärlingsutbildningen inom Mora vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta 20-80 veckor.

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

 

Vård och omsorg

 
För dig som planerar att söka rekommenderar vi att du innan kursstart läser gymnasiekurserna svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng och samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Dessa kurser krävs, förutom yrkeskurserna i vård och omsorg, för att du ska få ett diplom från Vård och omsorgscollege.

Lärlingsutbildning inom Vård- och omsorg omfattar 1 500 gymnasiepoäng

under 4 terminer.

Termin 1 och 2 läses kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1. Termin 3 innehåller kursen Vård- och omsorgsarbete 2 samt ytterligare 300 gymnasiepoäng valbara kurser. Dessa kurser väljs i slutet av termin 2.

Termin 4 innehåller kurser som väljs i slutet av termin 3.

 

Bageri och konditori

Förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4.

Målgrupp

Utbildningen ger dig kunskap och förbereder för hantverksmässigt arbete inom bageri och konditori.

 

Styckning och charkuteri

Förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4.

Målgrupp

Lärlingsutbildning vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasial nivå där minst 70 % av studierna sker ute på en arbetsplats. Utbildningen ger dig kunskap och förbereder för arbete inom styckning och charkuteri.

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:

Maria Hed Hallström
Telefon: 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se