Lärlingsutbildning

  • Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på en arbetsplats inom branschen.

 

Förkunskaper

  • Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Individuell studieplan

  • Innehåller vilka kurser du ska läsa och under vilken tid du ska läsa kurserna. När kursen är slut sätter läraren betyg på kursen.

Studieupplägg

  • Undervisningen sker på plats i skola en dag/vecka och tre dagar/vecka på en arbetsplats, en dag/vecka är det självstudier

Studieekonomi

  • Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå och du ansöker på CSN:s hemsida.

Kurslitteratur och dator

  • Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök.
  • Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator.

Ansökan och betyg

  • När du ansöker via vår hemsida ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Plats

  • Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora

OBS! Ändringar i utbildningens upplägg, innehåll och omfattning kan förekomma.

 

Bageri och konditori

Detta är en lärlingsutbildning som ger dig kunskap och kompetens för hantverksmässigt arbete inom bageri och konditori. Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på en arbetsplats inom branschen.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 800 poäng = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan en dag per vecka, tre dagar per vecka är du på en arbetsplats och en dag per vecka är det självstudier.

På arbetsplatsen har du en handledare som ser till att alla moment lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och ansvarsfullt sätt, vilket ger dig den kunskap som du behöver i yrkeslivet. De dagar du är på en arbetsplats följer du arbetsplatsens arbetstider, vilket kan innebära tidiga morgnar. På grund av arbetstiderna på arbetsplatserna rekommenderas du att ha körkort för att kunna fullfölja din utbildning.

Kursstart/sista ansökningsdag: Kursstart 16 augusti. Sista ansökningsdag 30 maj.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till lärlingsplatsen och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida – www.csn.se

Ansökan gör du på: https://www.moraantagning.se

Info som pdf Lärling – bageri och konditori

Styckning och charkuteri

Detta är en lärlingsutbildning som ger dig kunskap och kompetens för arbete inom styckning och charkuteri. Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på en arbetsplats inom branschen.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 800 = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan en dag per vecka, tre dagar per vecka är du på en arbetsplats och en dag per vecka är det självstudier.

På arbetsplatsen har du en handledare som ser till att alla moment lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och ansvarsfullt sätt, vilket ger dig den kunskap som du behöver i yrkeslivet. De dagar du är på en arbetsplats följer du arbetsplatsens arbetstider, vilket kan innebära tidiga morgnar. På grund av arbetstiderna på arbetsplatserna rekommenderas du att ha körkort för att kunna fullfölja din utbildning.

Kursstart/sista ansökningsdag: Kursstart 16 augusti. Sista ansökningsdag 30 maj.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till lärlingsplatsen och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida – www.csn.se

Ansökan gör du på: https://www.moraantagning.se

Info som pdf Lärling – styckning och charkuteri

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:

Jenny Bagge Anlind
Telefon: 0250-267 47
E-post: jenny.bagge-anlind@mora.se