Yrkesinriktade utbildningar

Inom Mora vuxenutbildning finns möjlighet att läsa yrkesinriktade utbildningar som består av yrkeskurser från olika program inom gymnasieskolan. Förutsättningen för dessa utbildningar är att en eller flera arbetsplatser erbjuder möjlighet till utbildning på arbetsplats inom vald bransch. Exempel på yrkesinriktade utbildningar är Styckning och charkuteri, Bageri och konditori, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism och Vård och omsorg.

 

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande svensk grundskola.

 

Lärlingsutbildning innehåller gymnasiala yrkeskurser och innebär att minst 70% av tiden är utbildning på arbetsplats vid olika arbetsplatser inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan och självstudier.

Lärlingsutbildningen inom Mora vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta 20-80 veckor.

 

Yrkesvuxutbildning innehåller gymnasiala yrkeskurser och innebär att minst 15% av tiden är utbildning på arbetsplats vid olika arbetsplatser inom branschen. Resterande tid är undervisning på skolan och självstudier.

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:

Maria Hed Hallström
Telefon: 0250-269 62
E-post: maria.hed@mora.se