Grundläggande vuxenutbildning

Information

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå.
Utbildningen är anpassad efter vuxnas behov och lärande.

Vi erbjuder både skolförlagda kurser eller flex, som är en kombination av skolförlagd- och distansundervisning. Kurserna är indelade i delkurser. Efter en validering (test) av dina förkunskaper innan eller i början av kursen placeras du på en delkurs som passar dig.

Kursutbud

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Historia
 • Geografi
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi

Startdatum för nya kurser

STARTDATUM       SISTA ANSÖKNINGSDAG
2021-03-29 2021-03-05
2021-08-16 2021-05-30

 

Ansökan
Kontakta gärna våran studie-och yrkesvägledare för
studieplanering och hjälp med ansökan.

Ansökning!

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare Älvdalen:

Stefan Andersson Lok
Telefon: 0250-269 24
E-post: Stefan.andersson-lok@mora.se

 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE  Mora, Orsa:

Maria Hed Hallström
Telefon: 0250-269 62
E-post: Maria.hed@mora.se