Gemensamt för alla program

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma karaktärsämnen

Inriktningar

Programfördjupningar

Individuellt val

Gymnasiearbete

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska

Historia

Idrott och hälsa

Matematik

Naturkunskap (ej på NA och TE)

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska eller

Svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen

Ämnen som du läser gemensamt för programmet.

Program/inriktningar

Om ej tillräckligt många elever söker ett program eller en inriktning finns risk att detta/denna inte kan påbörjas.

Programfördjupningar

Du kanvälja att fördjupa dina kunskaper inom programmet och då finns ett antal kurser som skolan har bestämt.
Valet av dessa kurser gör du när du går på gymnasieskolan. Inga programfördjupningar startar i årskurs 1.

Individuellt val

Ett utbud av olika kurser som du får ta del av när du går på skolan. Individuellt val görs inför årskurs 2.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet är ett större självständigt arbete som görs i årskurs 3. Gymnasiearbetet måste ha en tydlig koppling till examensmålen på programmet.

Examen

Du får antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen på 2.500 poäng, varav 2.250 ska vara godkända.

APL – Arbetsplatsförlagd utbildning

Inom yrkesprogrammen förekommer minst 15 veckors APL eller annan form av samarbete med arbetslivet.

IT på skolan

Vi är en av de främsta kommunerna i landet vad gäller IT i undervisningen. Alla elever får en egen lånedator under sin studietid.