Utbildningar

Mora gymnasium erbjuder sex högskoleförberedande program, sex yrkesprogram, fyra introduktionsprogram, två profiler, lärlingsutbildningar samt sju olika idrottsutbildningar.

  • All
  • Högskoleförberedande program
  • Yrkesprogram
  • Övriga utbildningar
  • Idrottsutbildningar

IDROTTSUTBILDNINGAR

NYHETER