Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet är till för dig som vill utbilda dig för att arbeta med människor.

I utbildningen får du grundläggande kunskaper inom vård- och omsorgsarbete. Du får lära dig hur människan i alla åldrar fungerar både fysiskt och psykiskt. 

Film Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen är certifierad som lokalt Vård- och omsorgscollege Mora-Orsa-Älvdalen. Samarbetet med branschen innebär att vi kan erbjuda utbildning med hög kvalitet.

En viktig del av programmet handlar om att kunna bemöta människor som på något sätt behöver särskilt stöd eller har särskilda behov. Förebyggande av ohälsa, sjukdomar och behandling är också exempel på vad du får lära dig om under studietiden.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår 19 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat på tre år.

Grundläggande behörighet till högskolan

Vill du plugga vidare? Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa för grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsmarknad

Behovet av personal inom vårdområdet är mycket stort över hela landet. Du kan bland annat arbeta som boendestödjare, undersköterska eller skötare.

Programansvariga

Maria Kåks
0250-269 21
maria.kaks@mora.se

Pernilla Blomgren
0250-269 48
pernilla.blomgren@mora.se

Studie- och yrkesvägledare

Kari Martis
0250-269 10
kari.martis@mora.se

Rektor

Magnus Andersson
0250-267 06
magnus.andersson@mora.se

FAQ

Är det mycket plugg?
I perioder behöver du plugga teori för att kunna göra sakerna praktiskt.

Vad kan man bli efteråt?
Det finns många olika arbeten. När du är färdig kan du till exempel arbeta som undersköterska eller personlig assistent. Kanske väljer du att läsa vidare på högskolan till ett annat vårdyrke. Programmet är också en bra grund till arbeten där man möter människor i olika livssituationer.

Får man göra mycket praktiskt?
Vi har ett rum här på skolan som är som en sjukhussal där kan vi öva många praktiska moment.

Måste man tycka om sprutor och blod?
Nej det är många som tycker detta är lite obekvämt men under gymnasietiden får du stegvis lära dig att möta sådana situationer.

Behöver man tycka om något speciellt när man väljer programmet?
Människor, att möta människor i olika situationer