Teknikprogrammet (TE)

Tycker du om och är intresserad av teknik, innovation, design och problemlösning?

Vill du ha en bred högskoleförberedande utbildning?

Då ska du välja Teknikprogrammet!

Du utvecklar ditt kreativa tänkande för att vara med och utforma ett framtida och hållbart samhälle.

Matematik och Fysik är en central del av programmet. Nyfikenhet, logik och naturlagarna går hand i hand i teori och praktiska laborationer.

Följ oss på Facebook

Inriktning Teknikvetenskap

Inom inriktningen Teknikvetenskap får du lära dig grunder i ellära, elektronik, mikrodatorteknik, inbyggda system och programmering. Du fördjupar dig inom teknikutveckling och din kreativa förmåga tränar när det gäller att ta initiativ och analysera problem.

Inriktning  Design- och produktutveckling

OBS! Denna inriktning startar under förutsättning att Gymnasienämnden ger ett positivt besked. Nämnden beslutar under oktober månad 2020.

Här får du jobba med Bild och form, design, produktutveckling, konstruktion och CAD.  Du lär om kreativa processer för design och produktutveckling. Du presenterar modeller och prototyper analogt och digitalt.

Inför årskurs 3 kan du välja mellan två spår, designspåret eller produktionsspåret. Väljer du Produktion kan du gå ett fjärde år och bli gymnasieingenjör. Då ingår utbildning ute på företag, vilket ofta leder till jobb.

teknikcollege-logoCERTIFIERAT

TEKNIKCOLLEGE

Teknikprogrammet är certifierat som Teknikcollege vilket innebär ett nära samarbete mellan Moras industriföretag, Högskolan Dalarna och Mora gymnasium.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som initierade konceptet 2004. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, till exempel: TeknikföretagenIF Metall, LivsmedelsföretagenTrä- och MöbelföretagenIndustriarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustriernaGS FacketSveriges IngenjörerGrafiska Företagen, SLA-Skogen samt Unionen. Dessa organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.

TEKNIKPROGRAMMET //

PROGRAMANSVARIG

Anders Skogs
Tel: 0250-267 36
E-post: anders.skogs@mora.se