Teknikprogrammet (TE)

Är du intresserad av teknik, datoranvändning, innovationer, design och problemlösning? Vill du ha en bred högskoleförberedande utbildning? Då är teknikprogrammet något för dig!

På Teknikprogrammet strävar vi efter att samarbeta i projektform i de flesta ämnen, och att förbereda dig för vidare studier och arbetsliv. Vi kopplar ihop teori och praktik för att göra det enklare att förstå helheten.

Inför årskurs 2 kan du välja mellan inriktningarna Teknikvetenskap eller Design- och produktutveckling.

Följ oss på Facebook

Inriktning Teknikvetenskap

Inom inriktningen Teknikvetenskap får du lära dig grunderna i ellära, elektronik, mikrodatorteknik, inbyggda system och programmering. Med denna inriktning kan du gå vidare direkt till en civilingenjörsutbildning om du vill.

Inriktning Design- och produktutveckling

Inriktningskurserna som du läser är Bild och form, CAD, Konstruktion och Design 1. Inför årskurs 3 kan du välja mellan två olika spår, antingen ett designspår eller ett produktionsspår.

Väljer du designspåret läser du fördjupningskurserna Design 2, Designmodeller, Fysik 2, Matematik 4. Du läser vidare mot högskola och universitet.

Väljer du produktionsspåret läser du fördjupningskurserna Designmodeller, Produktionsutrustning 1, Produktionskunskap 1 och Mekatronik 1. Du kan sedan läsa vidare mot högskola och universitet eller gå ett fjärde år och läsa mot produktionsteknik och bli gymnasieingenjör. Då gör du en del av din utbildning ute på ett företag, vilket oftast leder till jobb direkt.

teknikcollege-logoCERTIFIERAT

TEKNIKCOLLEGE

Teknikprogrammet är certifierat som Teknikcollege vilket innebär ett nära samarbete mellan Moras industriföretag, Högskolan Dalarna och Mora gymnasium.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som initierade konceptet 2004. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, till exempel: TeknikföretagenIF Metall, LivsmedelsföretagenTrä- och MöbelföretagenIndustriarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustriernaGS FacketSveriges IngenjörerGrafiska Företagen, SLA-Skogen samt Unionen. Dessa organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.

TEKNIKPROGRAMMET //

PROGRAMANSVARIG

Anders Skogs
Tel: 0250-267 36
E-post: anders.skogs@mora.se