Språkintroduktion

Programmet ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med fokus på det svenska språket. Studierna syftar till att kunna leda till t ex andra introduktionsprogram, nationella gymnasieprogram, annan lämplig utbildning eller anställningsbarhet.

Eleven kartläggs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända och  undervisningen anpassas efter elevens behov, förutsättningar och mål.

På Språkintroduktion läser eleven främst grundskoleämnen. Det finns också möjlighet att studera vissa kurser på gymnasienivå. Även praktik kan förekomma.

Språkintroduktion är inte sökbar utan intresse anmäls via en blankett till studie- och yrkesvägledaren. Blanketten finns på Mora gymnasiums hemsida.

De elever från grundskolan som är aktuella för språkintroduktion behöver inte göra en intresseanmälan, detta sker via skolorna.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år.

För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehålls-tillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Programansvarig

Kim Lamani
076-148 09 29
kim.lamani@mora.se

Studie- och yrkesvägledare

Cecilia Eklund
0250-267 12
cecilia.eklund@mora.se

Biträdande rektor

Linda Klarström
0250-269 20
linda.klarstrom@mora.se