Språkintroduktion

Programmet ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med fokus på det svenska språket. Efter utbildningen kan du gå vidare till andra introduktionsprogram, program inom gymnasiet eller annan lämplig utbildning.

På Språkintroduktion kan du också få undervisning i de grundskoleämnen eller gymnasieämnen du behöver för din fortsatta utbildning.

Enligt Skollagen ska skolan göra en pedagogisk bedömning av alla nyanlända elevers kunskaper. Bedömningen görs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända. Kartläggningen hjälper oss att anpassa utbildningen efter dina behov.

Gör en intresseanmälan

Språkintroduktion är inte ett sökbart program utan du anmäler ditt intresse via en blankett till din studie- och yrkesvägledare.

De elever från grundskolan som är aktuella för Språkintroduktion behöver inte göra en egen intresseanmälan, detta sker via skolorna. Du måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret som du fyller 20 år.

Om du är asylsökande eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste du påbörja utbildningen innan du fyller 18 år.

Mer information

För dig som till exempel är god man, vårdnadshavare, erbjuder boenden eller jobbar inom integration och socialförvaltning finns en folder med mer information.

Folder Språkintroduktion – information till god man, integration, socialförvaltning, boenden och vårdnadshavare

Kontakt

Madeleine Thoors
Studie- och yrkesvägledare
0250-267 46
madeleine.thoors@mora.se

Kim Lamani
Programansvarig
0250-269 58
kim.lamani@mora.se

Ewa Ekström
Rektor
0250-269 22
ewa.ekstrom@mora.se

Magnus Andersson
Biträdande rektor
0250-267 06
magnus.andersson@mora.se

Linda Klarström
Trainee
072-501 21 10
linda.klarstrom@mora.se