Samhällsvetenskapsprogrammet
(SA)

En hel värld av möjligheter!
Är du intresserad av aktuella samhällsfrågor och mänskliga rättigheter? Vill du kunna förstå, påverka och förändra framtida den framtida globala samhällsutvecklingen? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig!

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och ger möjlighet till många studievägar på universitet och högskolor.
Du formas och utvecklas till att navigera i vår globaliserade värld där din egen utveckling sätts i centrum. Du får arbeta i olika former, allt från individuellt till helklass.

Se programfilm här!

Du läser gemensamma kurser i årskurs ett. Inför årskurs två väljer du inriktning.

INRIKTNINGAR

SAMHÄLLSVETENSKAP

● Är du nyfiken på hur politik, miljö och ekonomi
hänger ihop?
● Hur globaliseringen påverkar oss?
● Historiska samband mellan vår samtid och förr?
● Hur våra värderingar påverkar vårt sätt att agera
och samspela med andra?

BETEENDEVETENSKAP

• Är du intresserad av hur vi människor beter oss i olika situationer?
• Förståelse för människors agerande som individ och som deltagare i grupper och samhällen står i fokus.
• Inriktningen ger dig kompetens inom områden som kommunikation, intelligens, hälsa och ledarskap.
• Vi diskuterar olika sätt att förhålla sig till livets skeden, etiska frågor, riter, livskriser och meningen med livet.
• Du får ta del av olika religioners förespråkare under Religionsdagen som skolan anordnar.

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET //

PROGRAMANSVARIG

Stefan Halfvars
Tfn: 0250-267 22, 267 25
076-806 37 66
E-postadress: stefan.halfvars@mora.se