Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

En hel värld av möjligheter! Är du intresserad av aktuella samhällsfrågor och mänskliga rättigheter? Vill du kunna förstå, påverka och förändra den globala samhällsutvecklingen i framtiden? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig!

Film Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger möjlighet till många studievägar på universitet och högskolor.
Du formas och utvecklas till att navigera i vår globaliserade värld där din egen utveckling står i centrum.

Du får arbeta i olika former, både individuellt och i helklass. Första året läser alla gemensamma kurser, och inför årskurs 2 väljer du inriktning.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du nyfiken på hur politik, miljö och ekonomi hänger ihop? Hur globaliseringen påverkar oss? På den här inriktningen tittar vi också på historiska samband mellan vår samtid och förr, och vi diskuterar hur våra värderingar påverkar vårt sätt att agera och samspela med andra.

Inriktning Beteendevetenskap

Är du intresserad av hur vi människor beter oss i olika situationer? Förståelsen för människors agerande som individ och som deltagare i grupper och samhällen står i fokus. Inriktningen ger dig kompetens inom områden som kommunikation, intelligens, hälsa och ledarskap.

Vi diskuterar olika sätt att förhålla sig till livets olika skeden, etiska frågor, riter, livskriser och meningen med livet. Du får ta del av olika religioners förespråkare under Religionsdagen som skolan anordnar varje läsår.

Programansvarig

Stefan Halfvars
0250-267 25, 076-806 37 66
stefan.halfvars@mora.se

Studie- och yrkesvägledare

Madeleine Thoors
0250-267 46
madeleine.thoors@mora.se

Biträdande rektor

Johan Ekstrand
0250 -269 22
johan.ekstrand@mora.se

FAQ

Vad kan man bli? 
Förberedd för vidare studier på högskolan, ex polis, jurist, ekonom, kriminolog, politiker, arkitekt, samhällsbyggnad, lärare, osv 

Vad får du möjlighet att studera här? 
Det är ett teoretiskt program där man måste känna sig bekväm med att läsa, skriva och tänka själv och tillsammans med kamrater, ja det måste man. 

Vad är det för skillnad på inriktningarna samhälle och beteende? 
Samhälle: Samhällsfrågor, Miljöfrågor, Fred och konflikt, Migration, Välfärd, Historia, Lag och rätt. 
Beteende: Människors beteende, Kulturmöten, Män och kvinnor, Rika och fattiga, Tankar och känslor, Moral och etik, Kriminologi 

Ingår språk i programmet? 
Ja, man läser engelska två år, moderna språk två år (tyska, franska, spanska). Det finns ytterligare möjligheter via individuellt val. 

Vilka olika specialiseringar kan jag läsa på programmet? 
Alla specialidrotter skolan erbjuder samt kommunikationsprofilen. 

Vad gör just erat program unikt på skolan? 
Vi genomför under studietiden flera olika projekt och resor till exempel FN rollspel, Nobels fredspris, Stockholmsresa, språkresor.  

Hur arbetar ni på programmet? 
Vi arbetar aktivt med att ta in världen i klassrummet. Vi arbetar aktivt för självständiga elever.