Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

En hel värld av möjligheter! Är du intresserad av aktuella samhällsfrågor och mänskliga rättigheter? Vill du kunna förstå, påverka och förändra den globala samhällsutvecklingen i framtiden? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig!

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger möjlighet till många studievägar på universitet och högskolor.
Du formas och utvecklas till att navigera i vår globaliserade värld där din egen utveckling står i centrum.

Du får arbeta i olika former, både individuellt och i helklass. Första året läser alla gemensamma kurser, och inför årskurs 2 väljer du inriktning.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du nyfiken på hur politik, miljö och ekonomi hänger ihop? Hur globaliseringen påverkar oss? På den här inriktningen tittar vi också på historiska samband mellan vår samtid och förr, och vi diskuterar hur våra värderingar påverkar vårt sätt att agera och samspela med andra.

Inriktning Beteendevetenskap

Är du intresserad av hur vi människor beter oss i olika situationer? Förståelsen för människors agerande som individ och som deltagare i grupper och samhällen står i fokus. Inriktningen ger dig kompetens inom områden som kommunikation, intelligens, hälsa och ledarskap.

Vi diskuterar olika sätt att förhålla sig till livets olika skeden, etiska frågor, riter, livskriser och meningen med livet. Du får ta del av olika religioners förespråkare under Religionsdagen som skolan anordnar varje läsår.

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET //

PROGRAMANSVARIG

Stefan Halfvars
Tfn: 0250-267 25
076-806 37 66
E-postadress: stefan.halfvars@mora.se