Lokal idrottsutbildning (LIU)

Vill du kombinera en valfri individuell idrott med något av Mora gymnasiums program? Du gör detta på skoltid – visst låter det intressant?
Enda kravet är att du är ansluten till en idrottsförening och har en tränare eller kontaktperson i föreningen.

På Mora gymnasium kan du gå en Lokal idrottsutbildning (LIU). Utbildningen riktar sig till dig som tränar och tävlar i andra idrotter än fotboll, innebandy och ishockey.

Under det första läsåret tränar du en halv dag i veckan, blandat med specialidrottsteori. Under ditt andra och tredje år blandas teori och träning tre halvdagar i veckan. Tiden för detta tas från ditt individuella val.

Du kan kombinera din idrottssatsning med något av följande program:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet

Behörighet

För att kunna söka Lokal idrottsutbildning måste du vara ansluten till en idrottsförening och ha en tränare eller kontaktperson i föreningen.

Kurser

  • Idrott och hälsa 1
  • Träningslära 1
  • Idrott och hälsa 1 – Specialisering
  • Idrott och hälsa 2 – Specialisering

Ansökan

Du ansöker till Lokal idrottsutbildning samtidigt som du söker gymnasieprogram. Gå till din studie- och yrkesvägledare för att få instruktioner. Kom ihåg! När du fyller i din ansökan ska du även ange att du vill gå Lokal idrottsutbildning.

Du kan också göra din ansökan via webben:

Svara på frågor om din idrottsbakgrund

Du som söker Lokal idrottsutbildning ska även fylla i nedanstående webbformulär med frågor om din idrottsbakgrund och skickar till oss.

Obs! Formuläret gäller inte dig som söker idrottsinriktningarna Fotboll, Innebandy eller Ishockey.

Kontakt

Peter Söderlund
070-396 84 49
peter.soderlund@mora.se

Ansvariga idrottschefer

Kristina Hård af Segerstad
0250-269 09
kristina.hard-af-segerstad@mora.se

Fredrik Svensson
0250-267 29
fredrik.svensson1@mora.se

Presentation av LIU – Lokal idrottsutbildning

LIU 2020

Ansökan

Sökandes personuppgifter

Idrottsbakgrund


Främsta meriter
Redogör kortfattat för din målsättning med din idrott

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem / verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se