Idrottsgymnasiet:
Lokal idrottsutbildning LIU

Vill du kombinera en valfri individuell idrott med något av Mora gymnasiums program?
Du gör detta på skoltid – visst låter det intressant?
En förutsättning är dock att du är ansluten till en idrottsförening samt att du har en tränare eller en kontaktperson i föreningen.

På Mora gymnasium kan vi även erbjuda eleverna en Lokal idrottsutbildning (LIU). Denna riktar sig till ungdomar som tränar och tävlar i andra idrotter än Fotboll, Innebandy och Ishockey.

Under första läsåret har du möjlighet att träna en halv dag i veckan, blandat med specialidrottsteori.

Under år två och tre så blandas teori och träning tre halvdagar i veckan. Tiden för detta tas från ditt individuella val.

En förutsättning för att få gå lokal idrottsutbildning är att du är ansluten till en förening samt att du har en tränare.

PROGRAM DU KAN KOMBINERA DIN IDROTT MED:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

KURSER

 • Idrott och hälsa 1
 • Träningslära 1
 • Idrott och hälsa 1 – Specialisering
 • Idrott och hälsa 2 – Specialisering

ANSÖKAN
Ansökan till Lokal idrottsutbildning sker samtidigt som du söker gymnasieprogram. Gå till din studie- och yrkesvägledare för att få instruktioner. När du fyller i själva ansökan ska du alltså samtidigt kryssa i på blanketten att du önskar gå Lokal idrottsutbildning.

Ansökan kan även göras via webben.

DIN IDROTTSBAKGRUND
Vi önskar få en sammanställning av din idrottsbakgrund genom att du fyller i nedanstående formulär och skickar till oss. OBS! Formuläret gäller INTE för dig som söker Fotboll, Innebandy eller Ishockey.

IDROTTSGYMNASIET:
LOKAL IDROTTSUTBILDNING //

KONTAKTPERSON //

Peter Söderlund
Tel: 070-396 84 49
E-post: peter.soderlund@mora.se

ANSVARIG IDROTTSCHEF //

Kristina Hård af Segerstad
Telefon: 0250-269 09
E-post: kristina.hard-af-segerstad@mora.se
Fredrik Svensson
Telefon: 0250-267 29
E-post: fredrik.svensson1@mora.se

Ansökan

Sökandes personuppgifter

Idrottsbakgrund


Främsta meriter
Redogör kortfattat för din målsättning med din idrott

[recaptcha]

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem / verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se