Introduktionsprogrammen (IM)

Om du inte är behörig att gå ett nationellt program på gymnasiet kan du söka ett av våra introduktionsprogram.

På Mora gymnasium finns introduktionsprogram för dig som vill bli behörig till ett yrkesförberedande program, och för dig som vill bli behörig till ett högskoleförberedande program.

Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önske­mål, allt för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt inför fortsatta studier eller arbete.

Vi har en hög lärartäthet, vilket gör att du som elev har möjlighet till en nära kontakt med dina lärare.

Undervisningen kännetecknas av ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att

 • undervisningen utgår från varje elevs behov
 • varje elev får ett individuellt schema utifrån de kurser du behöver för att bli behörig (du kan även läsa vissa kurser på gymnasienivå)
 • eleverna har möjlighet att vara med på studiemotiverande aktiviteter som till exempel friluftsdagar och temadagar
 • elever som efterfrågar praktik ska bli erbjuden en praktikplats.

Arbetsmiljö

Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö. Undervisningen sker i små undervisningsgrupper där varje elev har en egen arbetsplats.

Introduktionsprogram på Mora gymnasium

 • Programinriktat val (IMV)
  Planering pågår för att kunna erbjuda val av följande program:
  Barn- och fritidsprogrammet
  Bygg- och anläggningsprogrammet
  Estetiska programmet
  Fordons- och transportprogrammet
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  Samhällsvetenskapsprogrammet
  Vård- och omsorgsprogrammet
 • Yrkesintroduktion (IMY)
 • Individuellt alternativ (IMA)
 • Språkintroduktion (IMS)

Kontakt

Rektorer
Rektor Magnus Andersson 0250-267 06
E-post: magnus.andersson@mora.se

Bitr rektor Linda Klarström 072-501 21 10
E-post: linda.klarstrom@mora.se

Programansvarig
Emma Brask 0250-269 37, 072-704 52 36
E-post: emma.brask@mora.se

Studie- och yrkesvägledare
Cecilia Eklund 0250-267 12
E-post: cecilia.eklund@mora.se

Praktiksamordnare
Bitte Lång 072-240 48 38
E-post: bitte.lang@mora.se

Språkintroduktion (IMS)

Rektorer
Rektor Magnus Andersson 0250-267 06
E-post: magnus.andersson@mora.se

Bitr rektor Linda Klarström 072-501 21 10
E-post: linda klarstrom@mora.se

Programansvarig
Kim Lamani 0250-269 58
E-post: kim.lamani@mora.se

Studie- och yrkesvägledare 
Madeleine Thoors 0250-267 46
E-post: madeleine.thoors@mora.se