Introduktionsprogrammen (IM)

Elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram erbjuds att studera på något av våra introduktionsprogram.

Mora gymnasiums introduktionsprogram kan leda till studier på nationellt gymnasieprogram, annan passande utbildning eller förbereda eleven för arbetslivet.

Upplägg
Utbildningen är flexibel och anpassas (så  långt det är möjligt) efter elevens behov, förutsättningar och mål. Därför kan elever under studietiden ha olika upplägg och det ser olika ut vad som blir nässta steg efter introduktionsprogrammet.

Varje elev har ett eget schema där innehållet t ex kan vara:
– Grundskoleämnen
-Vissa Gymnasiekurser
Kurs i service och bemötande
– Aktiviteter som kan öka motivationen i skolan så som friskvård, temaarbete, friluftsliv, studiebesök, körkortsteori, studieteknik, bakning etc.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är lugn och trygg. Undervisningen sker i  mindre grupper (eleven tillhör en klass) och det finns många lärare som arbetar på introduktionsprogrammen.
Varje elev har en egen studiepedagog som mentor. Det ska finnas möjlighet till nära kontakt med lärarna. Eleverna har sin egen arbetsplats i klassrummet.

Introduktionsprogram på Mora gymnasium

Kontakt

Rektor
Bitr rektor Linda Klarström
0250-269 20
E-post: linda.klarstrom@mora.se

Programansvarig IM
Emma Brask
0250-269 37, 072-704 52 36
E-post: emma.brask@mora.se

Programansvarig IMS (Språkintroduktion)
Kim Lamani
0250-269 58
E-post: kim.lamani@mora.se

Studie- och yrkesvägledare
Cecilia Eklund
0250-267 12
E-post: cecilia.eklund@mora.se

Praktiksamordnare
Bitte Lång
072-240 48 38
E-post: bitte.lang@mora.se