Introduktionsprogrammen (IM)

Elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram erbjuds att studera på något av våra introduktionsprogram.

Mora gymnasiums introduktionsprogram kan leda till studier på nationellt gymnasieprogram, annan passande utbildning eller förbereda eleven för arbetslivet.

Film Introduktionsprogrammen

Upplägg

Utbildningen är flexibel och anpassas (så långt det är möjligt) efter elevens behov, förutsättningar och mål. Därför kan elever under studietiden ha olika upplägg och det ser olika ut vad som blir nästa steg efter introduktionsprogrammet.

Varje elev har ett eget schema där innehållet till exempel kan vara:

  • Grundskoleämnen
  • Vissa gymnasiekurser
  • Kurs i service och bemötande
  • Aktiviteter som kan öka motivationen i skolan så som friskvård, temaarbete, friluftsliv, studiebesök, körkortsteori, studieteknik, bakning etc.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är lugn och trygg. Undervisningen sker i  mindre grupper (eleven tillhör en klass) och det finns många lärare som arbetar på introduktionsprogrammen.
Varje elev har en egen studiepedagog som mentor. Det ska finnas möjlighet till nära kontakt med lärarna. Eleverna har sin egen arbetsplats i klassrummet.

Introduktionsprogram på Mora gymnasium

Programansvarig IM

Emma Brask
0250-269 37
emma.brask@mora.se

Programansvarig IMS (Språkintroduktion)

Kim Lamani
0250-267 88
kim.lamani@mora.se

Studie- och yrkesvägledare

Cecilia Eklund
0250-267 12
cecilia.eklund@mora.se

Praktiksamordnare

Bitte Lång
0250-267 35
bitte.lang@mora.se

Axel Brottar
0250-269 52
axel.brottar@mora.se

Biträdande rektor

Linda Klarström
0250-269 20
linda.klarstrom@mora.se

FAQ

Varför ska man gå på IM?
Till IM kommer du om du saknar betyg från årskurs 9 för att ta dig in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får du mer tid att fokusera på de ämnen du behöver läsa och kan mellanlanda för att komma på vad du ska göra härnäst. Du har också möjlighet att prova på yrken genom praktik eller att läsa delar av vårterminen på ett yrkesprogram (ett s.k. prova-på-paket).

Hur länge är man där?
Tiden på IM beror på ditt behov. Du läser minst 1 år på IM och slussas sedan vidare till studier eller arbetsmarknaden efter 3 år (även om du har ämnen kvar). Du kan söka in till gymnasiet till och med hösten det år du fyller 19 år.

Vad kan man läsa?
Grundskoleämnen: svenska/SVA, engelska, matematik, idrott, samhällskunskap, geografi, historia, religion, biologi, fysik, kemi, teknik
Gymnasiekurser: Svenska/SVA 1, engelska 5, matematik 1a/b, service och bemötande
Prova-på-paket: Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet – måleri, Fordon- och transportprogrammet – karosseri, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Hur många elever är det i varje klass?
Antalet varierar mellan 10-20 elever.

Vad händer efter IM?
Vägarna till ett mål kan se olika ut och du gör en egen plan för tiden efter IM tillsammans med din studie- och yrkesvägledare och studiepedagog (elevhandledare). Målet för din tid på och efter IM kan dessutom i många fall ändras flera gånger längs vägen.

  • Gymnasiestudier – om du blir klar med dina ämnen innan hösten du fyller 19 år
  • Komvux – om du inte hinner bli klar med dina ämnen innan fyllda 19 år men vill fortsätta studera. Man kan söka Komvux från och med 20 år.
  • Folkhögskola – runt om i Sverige finns olika folkhögskolor, det finns olika folkhögskolor med olika inriktningar. Din SYV kan ge mer information om detta när det blir aktuellt. Man kan söka folkhögskolan från och med 18 år.
  • Arbete – vissa får under sina år på IM jobb och andra vill skrivas in hos Arbetsförmedlingen
  • KAA – Kommunala AktivitetsAnsvaret. Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för kommunens folkbokförda ungdomar, som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.