Gymnasieingenjörsutbildning T4

En utbildning för dig som går eller har gått ut tredje året på Teknikprogrammet, är högst 22 år och vill gå ett fjärde tekniskt år! På Mora gymnasium kan du läsa T4 mot Produktion- och automation.

Obs! Programmet går inte att söka inför läsåret 2020/2021.

Det fjärde läsåret ger dig fördjupade kunskaper och arrangeras i samarbete med näringslivet. Utbildningen ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. Du gör minst 10 veckor av din utbildning ute på företag.

Folder T4 Mora.pdf

Bli gymnasieingenjör

Vidareutbildningen med ett fjärde tekniskt år är en ingenjörsutbildning på gymnasienivå. Utbildningen är utformad så att eleverna får ingenjörens grundläggande färdigheter och kan se en helhet i sin utbild­ning.

Utbildningen ger eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter. Det kan vara att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen.

Eleverna får också möjlighet att utveckla sina kunskaper om entreprenörskap, företagande och om hur arbetet fungerar på teknikintensiva arbetsplatser. Arbetsformer och metoder från arbetslivet ingår i utbildningen.

Behörighet

För att kunna söka utbildningen ska du ha en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdiga kunskaper. Du ska också ha godkända betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Vem kan söka?

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka oavsett var i landet du bor. Du ska dock ha gått Teknikprogrammet och fått ut din gymnasieexamen (eller från motsvarande, liknande utbildning).

Du måste påbörja studierna senast det år som du fyller 22 år.

Utbildningen berättigar till studiemedel eller studiebidrag från CSN för alla över 20 år.

Studieplan

TE studieplaner from ht 2019

Så söker du utbildningen

Folkbokförd i kommun i Dalarna, Gästrikland eller Hälsingland

 • Ladda ner ansökningsblanketten T4 eller via webbplatsen www.dalarnaskommunforbund.se (Gymnasieingenjör T4).
 • Skicka ansökningsblanketten till:
  Dalarnas Kommunförbund
  Gymnasieantagningen
  Myntgatan 2
  791 51 Falun
 • Sista ansökningsdatum är den 10 april 2020.

Folkbokförd i övriga kommuner:

 • Gör din ansökan via motsvarande antagningskansli i din hemkommun.

Komplettera din ansökan

Alla som söker utbildningen måste komplettera sina ansökningar genom att skicka in kopior på examensbevis och slutbetyg till sitt respektive antagningskansli senast den 17 juni 2019.

Se här Skolverkets film om inriktningen ”Design och produktutveckling” (från en skola i Hässleholm).

Kontakt

Hans Andersson
072-451 15 51
hans.andersson@mora.se