Gymnasieingenjörsutbildning T4

En utbildning för dig som går eller har gått ut tredje året på Teknikprogrammet, är högst 22 år och som vill gå ett fjärde tekniskt år!

På Mora gymnasium kan du läsa T4 mot Produktion- och automation.

Det fjärde läsåret ger dig fördjupade kunskaper och arrangeras i samarbete med näringslivet.

Utbildningen ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. Du gör minst 10 veckor av din utbildning ute på företag.

Folder T4 Mora


ATT BLI GYMNASIEINGENJÖR

Vidareutbildningen med ett fjärde tekniskt år är en ingenjörsutbildning på gymnasienivå. Utbildningen är utformad så att eleverna ska få ingenjörens grundläggande färdigheter och se en helhet i sin utbild­ning.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om entreprenörskap och företa­gande samt om hur arbete bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Arbetsformer och metoder från arbetslivet ska ingå i utbildningen. (Utdrag ur examensmålet för vidareutbildningen).

BEHÖRIGHET

Behörig att söka utbildningen är den som har gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdiga kunskaper. Dessutom krävs godkända betyg på kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

STUDIEPLAN

TE tudieplaner from ht 2019

VEM KAN SÖKA?

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att alla kan söka oavsett var i landet man bor. Du ska dock ha gått Teknikprogrammet och fått ut din gymnasieexamen (eller ha motsvarande / liknande utbildning).

Studierna till det fjärde tekniska året måste påbörjas senast det år då du fyller 22 år.

Utbildningen berättigar till studiebidrag från CSN eller studiemedel för dem som är över 20 år.

SÅ SÖKER DU!

Du som är folkbokförd i Dalarna, Gästrikland och Hälsninglands kommuner

Ansökningsblankett finns på www.dalarnaskommunforbund.se    (Gymnasieingenjör T4) eller här nedan:

T4 Ansökan

Ansökningsblanketten skickas till:

Dalarnas Kommunförbund
Elevantagningen
Myntgatan 2
791 51 Falun

Sista ansökningsdatum: 10 april 2019

Du som är skriven i annan kommun

Ansök via motsvarande antagningskansli i din hemkommun.

Komplettering av ansökan

Alla måste komplettera sina ansökningar genom att skicka in kopior på examensbevis och slutbetyg till sitt respektive antagningskansli senast 17 juni 2019.

Se här Skolverkets film om inriktningen ”Design och produktutveckling” (från en skola i Hässleholm).

KONTAKTPERSON T4 //

Hans Andersson, lärare
E-post: hans.andersson@mora.se