Ekonomiprogrammet
(EK)

Utbildningen passar dig som tycker om och är intresserad av:

⋅en högskoleförberedande utbildning inom ekonomi och juridik
⋅att utveckla entreprenörskap i nära samarbete med näringslivet
⋅att driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet

På Ekonomiprogrammet kan du välja mellan två inriktningar; Ekonomi och Juridik.

Under utbildningens första år läser alla på Ekonomiprogrammet samma kurser, t ex Företagsekonomi, privatjuridik och ett språk.
Andra året har du två inriktningar att välja på.

Se programfilm här!

INRIKTNING

EKONOMI

Fördjupade kunskaper inom företagsekonomins områden som marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning, företagande m fl.
Under utbildningen integreras undervisningen med samarbete från det lokala näringslivet.

INRIKTNING

JURIDIK

Fördjupade kunskaper inom juridikens områden som avtal, köp, brott, s traff, arv, lån, rättssäkerhet m fl samt kunskaper inom psykologi och filosofi, om hur människor tänker och handlar i olika situationer.

Vi deltar varje år i Skol SM i juridik i samverkan med Juristakademin och lokala branschföreträdare (Advokatbyråer).

UNG FÖRETAGSAMHET

I årskurs 3 driver alla elever på Ekonomiprogrammet egna företag inom konceptet Ung Företagsamhet.

EKONOMIPROGRAMMET //

PROGRAMANSVARIG

Jessica Åkerblom
Tfn: 0250-267 03
jessica.akerblom@mora.se