Ekonomiprogrammet (EK)

Utbildningen passar dig som tycker om och är intresserad av:

⋅ en högskoleförberedande utbildning inom ekonomi och juridik
⋅ att utveckla entreprenörskap i nära samarbete med näringslivet
⋅ att driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet

På Ekonomiprogrammet kan du välja mellan inriktningarna ekonomi eller juridik.

Under utbildningens första år läser alla på Ekonomiprogrammet samma kurser, till exempel företagsekonomi, privatjuridik och ett språk. Inför årskurs 2 väljer du någon av inriktningarna ekonomi och juridik.

Inriktning Ekonomi

Den här inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomins olika områden som marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning, företagande med mera. Under utbildningen integreras undervisningen med samarbete från det lokala näringslivet.

Inriktning Juridik

Den här inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom juridikens områden som avtal, köp, brott, straff, arv, lån, rättssäkerhet med mera. Du får dessutom kunskaper inom psykologi och filosofi, och om hur människor tänker och handlar i olika situationer.

Varje år deltar Mora gymnasium i skol-SM i juridik. Det sker i samarbete med Juristakademin och lokala branschföreträdare i Mora (advokatbyråer).

Ung företagsamhet (UF)

I årskurs 3 driver alla elever på Ekonomiprogrammet egna företag inom konceptet Ung Företagsamhet.

Programansvarig

Jessica Åkerblom
0250-267 03
jessica.akerblom@mora.se