Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Är du händig och inte rädd för att ta egna initiativ? Vill du ha ett fritt och självständigt yrke? Vill du vara förberedd för andra yrkesalternativ med byggkunskaper som grund? Tycker du om att använda verktyg och maskiner?

Målet med utbildningen är bland annat att du ska få utveckla din kreativitet och initiativförmåga. Du ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du ska kunna genomföra arbetet på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Du får möjlighet att utveckla ditt språk, och att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället.

Genom arbetsplatsförlagt lärande, APL, får du utveckla dina yrkeskunskaper. I årskurs 1 läser alla elever samma kurser i en gemensam grundutbildning, och inför årskurs 2 väljer du inriktning.

Inriktning Husbyggnad

Inriktningen ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler samt anläggningskonstruktioner.

Inriktning Måleri

Inriktningen ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor. Uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Grundläggande behörighet till högskolan

Vill du plugga vidare? Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa för grundläggande behörighet till högskolan.

Gymnasial lärlingsutbildning

Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder också en gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst 50 procent av utbildningen på en arbetsplats. Från och med årskurs 2 har du möjlighet att välja en av två inriktningar:

  • Husbyggnad med fördjupning inom områdena golvläggning, mur- och putsverk samt specialyrken
  • Plåtslageri

Läs mer om att gå en lärlingsutbildning

BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-
PROGRAMMET //

PROGRAMANSVARIG

Anders Andersson
Tfn: 0250-267 38
E-post: anders.andersson@mora.se