Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Är du händig och inte rädd för att ta egna initiativ? Vill du ha ett fritt och självständigt yrke? Vill du vara förberedd för andra yrkesalternativ med byggkunskaper som grund? Tycker du om att använda verktyg och maskiner?

Film Moment att prova på under utbildningen

Film Inriktning Husbyggnad

Film Inriktning Måleri

Målet med utbildningen är bland annat att du ska få utveckla din kreativitet och initiativförmåga. Du ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du ska kunna genomföra arbetet på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Du får möjlighet att utveckla ditt språk, och att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället.

Genom arbetsplatsförlagt lärande, APL, får du utveckla dina yrkeskunskaper. I årskurs 1 läser alla elever samma kurser i en gemensam grundutbildning, och inför årskurs 2 väljer du inriktning.

Inriktning Husbyggnad

Inriktningen ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler samt anläggningskonstruktioner.

Inriktning Måleri

Inriktningen ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor. Uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Grundläggande behörighet till högskolan

Vill du plugga vidare? Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa för grundläggande behörighet till högskolan.

Gymnasial lärlingsutbildning

Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder också en gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst 50 procent av utbildningen på en arbetsplats. Från och med årskurs 2 har du möjlighet att välja en av två inriktningar:

  • Husbyggnad med fördjupning inom områdena golvläggning, mur- och putsverk samt specialyrken
  • Plåtslageri

Läs mer om att gå en lärlingsutbildning

Programansvarig

Anders Andersson
0250-267 38
anders.andersson@mora.se

Studie- och yrkesvägledare

Kari Martis
0250-269 10
kari.martis@mora.se

Rektor

Magnus Andersson
0250-267 06
magnus.andersson@mora.se

FAQ

Vilka inriktningar finns på byggprogrammet i Mora?
Husbyggnad och måleri, men finns även möjlighet att läsa andra inriktningar som gymnasial lärling. T ex plåtslageri, plattsättning, betongarbetare etc så kallade S-yrken.

Finns det arbete efter examen?
Som branschen ser ut nu finns det relativt gott om arbetstillfällen, speciellt för S-yrken.

Kan man läsa in grundläggande behörighet om man går byggprogrammet?
Ja

Vad gör man i årskurs 1?
Under första terminen får man praktiskt prova på olika yrken inom byggbranschen, detta för att lättare kunna välja inriktning i årskurs 2. Andra terminen bygger vi t ex friggebodar för att få en förståelse för byggnaders huvudsakliga beståndsdelar.

Hur många veckors APL (praktik) har man under gymnasietiden?
4 veckor totalt i åk 2 och 12 veckor totalt i åk 3.