Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Vill du jobba med människor? Vill du utveckla ditt ledarskap och leda andra? På Barn- och fritidsprogrammet får du en ordentlig grund för att jobba med människor inom olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidsverksamhet.

Film Barn- och fritidsprogrammet

På Barn- och fritidsprogrammet väljer du mellan två olika inriktningar, Pedagogiskt arbete eller Fritid och hälsa. Utbildningen passar dig som är intresserad av:

  • ledarskap
  • utveckla din kreativitet
  • hälsa och friskvård
  • gemenskap och samarbete
  • fritid och friluftsverksamhet
  • rörelse

Gemensamt för programmets kurser är att du får utveckla:

  • en bred pedagogisk kompetens
  • goda kunskaper i att kommunicera med människor
  • ledarskapsförmåga
  • kunskaper i att arbeta hälsofrämjande

Inriktning Pedagogiskt arbete

Ger dig en fördjupad kunskap om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter inom om olika pedagogiska verksamheter. Förbereder dig för arbete inom olika pedagogiska verksamheter.

Inriktning Fritid och hälsa

Ger dig en fördjupad kunskap om ledarskap inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt vad som påverkar människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Praktik

Genom arbetsplatsförlagt lärande, APL, får du utveckla dina yrkeskunskaper. Under utbildningen har du minst 15 veckors praktik inom vald yrkesutgång.

Grundläggande behörighet till högskolan

Vill du plugga vidare? Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa för grundläggande behörighet till högskolan.

Vill du kombinera dina studier med idrott?

För dig som väljer att studera en av skolans idrottsutbildningar erbjuder barn- och fritidsprogrammet utmärkta möjligheter att få fördjupad kunskap om ledarskap inom den idrott du valt. Då läser du vissa av programmets fördjupningskurser tillsammans med idrottsutbildningen.

Programansvarig

Ulla Andersson
0250-267 34
ulla.andersson@mora.se

Studie- och yrkesvägledare

Madeleine Thoors
0250-267 46
madeleine.thoors@mora.se

Biträdande rektor

Gunillahelen Olsson
0250-269 61
gunillahelen.olsson@mora.se

FAQ

Hur sker undervisningen på BF?
Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt. Det betyder att vi har genomgångar och uppgifter som sker i klassrummet genom t ex grupparbeten eller enskilda arbeten. Vi har också uppgifter som sker praktiskt ute där eleverna får öva t ex sitt ledarskap emot olika grupper.

Vad betyder att BF ”Blockläser kurser”?
Inom de olika kurserna man läser på BF så är målen väldigt nära varandra men inriktade från olika håll t ex i första kursen så pratar man om ledarskapet för en aktivitet, i andra hur anläggningen och materialet är utformat och i tredje hur en person utvecklas och vilka behov som personen uppfyller genom aktiviteten. Då väljer vi på BF att för att få en tydlig ”Röd tråd” ge eleverna EN uppgift som uppfyller målen i alla tre kurser.

Är det mycket muntliga redovisningar på BF?
Ja, BF är en utbildning med inriktning på ledarskap och pedagogik. Vi jobbar mycket med grupparbeten, muntliga redovisningar och diskussioner. Vi jobbar också med praktiska övningar där eleverna övar sitt ledarskap på varandra eller på andra grupper t ex vid friluftsdagar och aktiviteter för andra skolor/förskolor/fritidshem.

Hur ser en typisk arbetsuppgift ut på BF?
Vanligen startar en uppgift med någon typ av teoretisk genomgång av en lärare. Därefter går vi igenom den arbetsuppgift som är kopplad till området, vi går igenom den planerade arbetstiden för uppgiften och hur vi lärare anser att tiden ska utnyttjas och hur uppgiften ska redovisas (t ex muntligt, skriftligt eller annan medieform). Vi lärare är även tydliga med när uppgiften ska vara klar för redovisning. Sen får eleverna börja arbeta i grupp eller enskilt, vid avsatt tid så redovisas uppgiften.

Var sker undervisningen?
Vi har självklart lektioner i klassrum, men undervisningen kan även ske utomhus eller på annan plats beroende på mål och inriktning på arbetsuppgiften tex på APL, fritidsanläggning eller annan miljö för pedagogisk verksamhet som vid friluftsdagar och ledarskapsaktivitetstillfällen.