Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Vill du jobba med människor? Vill du utveckla ditt ledarskap och leda andra? På Barn- och fritidsprogrammet får du en ordentlig grund för att jobba med människor inom olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidsverksamhet.

På Barn- och fritidsprogrammet väljer du mellan två olika inriktningar, Pedagogiskt arbete eller Fritid och hälsa. Utbildningen passar dig som är intresserad av:

  • ledarskap
  • utveckla din kreativitet
  • hälsa och friskvård
  • gemenskap och samarbete
  • fritid och friluftsverksamhet
  • rörelse

Gemensamt för programmets kurser är att du får utveckla:

  • en bred pedagogisk kompetens
  • goda kunskaper i att kommunicera med människor
  • ledarskapsförmåga
  • kunskaper i att arbeta hälsofrämjande

Inriktning Pedagogiskt arbete

Ger dig en fördjupad kunskap om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter inom om olika pedagogiska verksamheter. Förbereder dig för arbete inom olika pedagogiska verksamheter.

Inriktning Fritid och hälsa

Ger dig en fördjupad kunskap om ledarskap inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt vad som påverkar människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Praktik

Genom arbetsplatsförlagt lärande, APL, får du utveckla dina yrkeskunskaper. Under utbildningen har du minst 15 veckors praktik inom vald yrkesutgång.

Grundläggande behörighet till högskolan

Vill du plugga vidare? Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa för grundläggande behörighet till högskolan.

Vill du kombinera dina studier med idrott?

För dig som väljer att studera en av skolans idrottsutbildningar erbjuder barn- och fritidsprogrammet utmärkta möjligheter att få fördjupad kunskap om ledarskap inom den idrott du valt. Då läser du vissa av programmets fördjupningskurser tillsammans med idrottsutbildningen.

Programansvarig

Ulla Andersson
0250-267 34
ulla.andersson@mora.se