Värdegrund/Trivsel

Det finns inte regler för alla situationer som kan tänkas uppstå. Men respekterar man skolans värdegrund är vissa beteenden ändå uteslutna.

Elever och lärare har tillsammans kommit fram till följande värdegrund och trivselpolicy för Mora gymnasium:

VÄRDEGRUND

Vi är alla lika mycket värda

Vi utsätter inte varandra för mobbning, rasism eller kränkningar

Vi visar hänsyn mot varandra och uppskattar varandras olikheter

Vi har alla ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö

Vi samarbetar och hjälper varandra

TRIVSELPOLICY

På vår skola:

kommer vi i tid till lektion och har med oss nödvändigt materiel

är det närvaroplikt

är vi alla ansvariga för vår egen kunskapsinhämtning

har vi mobiltelefoner avstängda under lektionstid

röker vi inte

är vi drogfria

äter vi på anvisad plats

följer vi regler för dataanvändning enligt kontrakt

talar vi väl om- och till varandra

/Skolledningen