Skolan och näringslivet

Mora gymnasiums målsättning är att förmedla en aktuell och relevant utbildning i samverkan med arbetslivet. Detta kräver att skolan är lyhörd för arbetslivets och samhällets krav.
Programråd finns för alla yrkesprogram. Mora gymnasium har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med teknik- och industriföretagen samt vård- och omsorgssektorn med målet att arbetsplatsförlägga stora delar av de yrkesförberedande programmen.

Den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU, är värdefull och skall ständigt utvecklas på yrkesprogrammen. För eleven är handledaren den viktigaste personen under APU:n. Handledarutbildning är ett effektivt instrument för att uppnå målen för APU.

Kompetensutveckling för lärare inom elevernas kommande yrkesområden är angelägen.

Studiebesök i arbetslivet för att ta del av nya metoder och teknik utgör viktiga inslag i utbildningen.

Gymnasiearbetet ger eleven ytterligare möjlighet till kontakt och samarbete med näringslivet.

Extraordinära insatser – ”Guldklövern” till skolans lärare

På Centerpartiets årsmöte 15/2, 2016 delades utmärkelsen ”Guldklövern” ut till Anneli Helgemo-Gustavsson och Åsa Yngvesson på Ekonomiprogrammet, Mora Gymnasium.

Guldklövern är en utmärkelse från centerpartiet till personer, organisationer och företag som gör extraordinära insatser. Centerpartiet vill uppmärksamma Anneli och Åsas goda arbete på Mora Gymnasium med entreprenörskap och verklighetsbaserat lärande i samarbete med näringslivet som bidrar till utveckling i kommunen.

undefined

Många framgångsrika företag har startats inom projektet ”Ung Företagsamhet” (UF-företag) med handledare från företagen i Mora

Deltagande i olika lokala mässor och andra mötesplatser ska fortsätta och utökas.

Varje program bör etablera kontakter med forskning och utveckling med lämpliga avnämare. För de yrkesinriktade programmen kan detta vara kontakter med ortens näringsliv som bedriver forskning och utveckling inom sin bransch. För de teoretiska programmen kan det vara kontinuerlig kontakt med en eller flera högskolor inom programmens inriktning.

Det är angeläget att tillsammans med Högskolan arbeta för ett utökat samarbete om fortbildning för lärare.

 

UF-företag

ANSVARIG LÄRARE OCH UF-KOORDINATOR

Åsa Yngvesson
Tel: 0250-267 18
asa.yngvesson@mora.se