Studie- och yrkesvägledare

 

Stefan Andersson Lok
Studie- och yrkesvägledare
E-post: stefan.andersson-lok@mora.se
Telefon: 0250-269 24
Mora vuxenutbildning
 
Maria Hed Hallström
Studie- och yrkesvägledare
E-post: maria.hed@mora.se
Telefon: 0250-269 62
Mora vuxenutbildning: Särvux
Mora yrkeshögskola: Robot- och CNC-teknik
Kari Martis
Studie- och yrkesvägledare
E-post: kari.martis@mora.se
Telefon: 0250-269 10
Gymnasieutbildningar:
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogramet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Industritekniska programmet (IN)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Gymnasial lärling
 
Cecilia Eklund
Studie- och yrkesvägledare
E-post: cecilia.eklund@mora.se
Telefon: 0250-267 12
Gymnasieutbildningar:
Introduktionsprogrammet IM
Gymnasiesärskoleutbildningar
Madeleine Thoors
Studie- och yrkesvägledare
E-post: madeleine.thoors@mora.se
Telefon: 0250-267 46
Gymnasieutbildningar:
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Estetiska programmet (ES)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 
Eva-Marie Tysk
Studie- och yrkesvägledare
E-post: evamarie.tysk@mora.se
Telefon: 0250-269 39
Gymnasieutbildningar:
Ekonomiprogrammet (EK)
International Baccalaureate (IB)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Teknikprogrammet (TE)
 
Jenny Bagge Anlind
Studie- och yrkesvägledare
E-post: jenny.bagge-anlind@mora.se
Telefon: 0250-267 47
Mora vuxenutbildning
Yrkesutbildningar
Särvux